Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którzy nie mogą wziąć udziału w spotkaniach informacyjnych PARP oraz transmisjach online, do zapoznania się z prezentacją video przedstawiającą założenia wsparcia dostępnego w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia „Internacjonalizacja MŚP".

Prezentacja jest dostępna pod adresem: popw.parp.gov.pl/1.2

id: 48754