V międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce zatytułowana była Przedsiębiorstwo przemysłowe jako fundament gospodarki. Organizatorem konferencji byli Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Instytut Rynków i Konkurencji (we współpracy z Ministerstwem Gospodarki oraz przedsiębiorcami).

13 marca 2014 roku w panelu Przedsiębiorczość i Innowacyjność w XXI wieku udział wzięła Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Panel prowadziła prof. dr hab. Małgorzata Poniatowska-Jaksch – Wicedyrektor Instytutu Rynków i Konkurencji. Oprócz Prezes PARP w panelu wzięli udziałał: Marek Darecki  – Prezes Zarządu WSK ”PZL” Rzeszów S.A., dr Włodzimierz Lewandowski  – Główny Fizyk w Bureau International des Poids et Mesures w Paryżu, dr hab. Herbert Wirth  – Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Uczestnicy panelu zastanawiali się czy ekspansja bezpośrednich inwestycji zagranicznych   pozytywnie wpływa na kreowanie innowacji przez polskie przedsiębiorstwa; czy Polska ma szanse stać się ważnym światowym ośrodkiem kreowania innowacji w przemyśle kosmicznym; w jaki sposób   ewentualne korzyści byłyby transferowane do działalności cywilnej.

- Myśląc konkretnie o perspektywie 2014-2020  i mając na względzie obecną sytuację gospodarczą należy zastanowić się nad najlepszymi metodami finansowania działalności innowacyjnej firm (poza B+R). W opinii PARP zasadne jest utrzymanie dotacji również na etap wdrożeń przez pierwsze 2-3 lata funkcjonowania PO IR lub wprowadzenie mechanizmu warunkowego, tj. przedsiębiorca otrzymywałby dotację pod warunkiem zobowiązania się, że w okresie trwałości projektu przeznaczy określony procent swojego dochodu na działalność B+R, czyli podtrzyma swoja aktywność jako firma innowacyjna – powiedziała Bożena Lublińska-Kasprzak.

Prezes PARP poinformowała, że w przyszłej perspektywie Agencja planuje realizację kompleksowych działań nakierowanych na instrumenty, które będą służyć zapewnieniu kapitału dla innowacyjnych przedsiębiorstw, w szczególności realizujących projekty związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Finansowaniem objęte zostaną działania polegające przede wszystkim na tworzeniu przedsiębiorstw na bazie innowacyjnych pomysłów oraz zasileniu kapitałowym nowo powstałych firm.

zdjęcie 

id: 38959