Prawie 650 osób, w tym przedstawiciele administracji rządowej, reprezentanci władz lokalnych z Polski i Chin, oraz osoby ze świata nauki uczestniczyło w III Forum Regionalnym Polska-Chiny zorganizowanym w Łodzi w dniach 28-29 czerwca. W Forum wzięły udział aż 202 delegacje z terenu niemal całych Chin.

Obecna na Forum, Prezes PARP Bożena Lublińska-Kasprzak podkreśliła aktywne i długoletnie zaangażowanie agencji w promocję wymiaru gospodarczego polsko-chińskich relacji.

W 2010 r. PARP z sukcesem zaangażowała się w przygotowanie oraz realizację programu promocji gospodarczej oraz kulturowej Polski w czasie Wystawy Światowej EXPO w Szanghaju. Dziś kontynuujemy intensywne działania w ramach pogłębiania kontaktów z partnerami chińskimi.

Prezes PARP wskazała także na działalność agencji w ramach koordynacji prac sekretariatu Rady Biznesu Państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz Chin.

Od momentu ustanowienia Rady podczas spotkania szefów rządów w Belgradzie w grudniu 2014 r., PARP zorganizowała pierwsze, inauguracyjne spotkanie Rady Biznesu podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach oraz rozpoczęła wydawanie newslettera Rady. W najbliższych miesiącach planujemy także aktywną promocję oraz udział w wydarzeniach wpisujących się w wymiar gospodarczy współpracy „16+1”.

Rada Biznesu Państw Europy Środkowo-Wschodniej objęła patronat nad III Forum Regionalnym Polska-Chiny.

Przemawiający na Forum, minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna podkreślił iż Forum stanowi rezultat coraz silniejszej więzi między obydwoma krajami, których współpraca wyniesiona została w 2011 r. do poziomu partnerstwa strategicznego.

Musimy wciąż poszukiwać nowych szans rozwoju (…) Z zainteresowaniem i otwartością przyjmujemy projekt Nowego Jedwabnego Szlaku, który stanowić może nowy wymiar relacji pomiędzy Polską
i Chinami –
podkreślał minister Grzegorz Schetyna odnosząc się do chińskiej koncepcji szlaku wzbudzającej coraz szersze zainteresowanie wśród polskich i europejskich partnerów.

W trakcie trzech odrębnych sesji paneliści z Polski oraz Chin debatowali wspólnie nad rozwojem współpracy regionalnej w wymiarze gospodarczym, kulturalnym oraz turystyki. Podczas panelu poświęconego roli regionów w projekcie „Nowego Jedwabnego Szlaku” wskazywano m.in. na postępujący rozwój połączeń kolejowych między polskimi oraz chińskimi miastami.

Jednym z elementów Forum Regionalnego było także podpisanie pięciu dwustronnych umów
o współpracy, w tym porozumienia między Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP oraz prowincją Henan.

Wśród gości obecnych podczas Forum znaleźli się m.in. Pani Katarzyna Kacperczyk - Podsekretarz Stanu w MSZ, Pan Sławomir Żałobka - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Pan Olgierd Dziekoński - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta, Pani Grażyna Henclewska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pan Jiang Deguo - Wicegubernator prowincji Hebei,  Pani dr. hab. Daria Lipińska-Nałęcz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pan Song Jingwu – Wiceprzewodniczący Chińskiego Ludowego Stowarzyszenia Przyjaźni
z Zagranicą CPAFFC, Pan Tadeusz Chomicki – Ambasador RP w Chinach, Pan Xu Jian – Ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce, Pan Sławomir Majman – Prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Głównym organizatorem III Forum Regionalnego Polska-Chiny był Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Poprzednie edycje wydarzenia zorganizowane zostały w Gdańsku (2013 r.) oraz w Kantonie (2014 r.).  

id: 48204