Podczas uroczystego podsumowania działalności Krajowego Punktu Kontaktowego wyróżniono Bożenę Lublińską-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, za wsparcie w zakresie wdrażania i promocji instrumentów finansowych dla polskich przedsiębiorców w ramach unijnego Programu CIP.

W Klubie Bankowca odbyło się podsumowanie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego Programu na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) 2007-2013 – Instrumenty Finansowe dla MŚP przy Związku Banków Polskich.

Podczas uroczystości wręczono wyróżnienia za wsparcie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego. Otrzymali je m.in.: Krajowa Izba Gospodarcza, Pekao SA, Polska Agencja Prasowa, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Radio TOK FM, Europejski Fundusz Inwestycyjny, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP, otrzymała wyróżnienie specjalne Dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego Programu UE na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) za wsparcie w zakresie wdrażania i promocji instrumentów finansowych dla polskich przedsiębiorców w ramach unijnego Programu CIP.

- Pragniemy podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które współpracując z nami, przyczyniły się realnie do sukcesu tego programu w Polsce. Mamy nadzieję, że wesprą one nas także w działaniach w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Z instrumentów CIP skorzystało już prawie sześć tysięcy polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Gwarancje CIP są bezpłatnymi i zwolnionymi (także za sprawą inicjatywy i aktywności KPK), z reżimu pomocy publicznej instrumentami poręczeniowo-gwarancyjnymi w Polsce, zaś Komisja Europejska przedłużyła możliwość kontraktowania tych instrumentów przez pośredników finansowych w EFI do października 2014r. Dowodem kompetencji kadry KPK jest także skuteczne wsparcie polskich instytucji w sięgnięciu po instrumenty innych programów unijnych „PROGRESS” (obszar polityki społecznej i pracy) i „7 Programu ramowego” (RSI) (obszar B+R i innowacji). W efekcie tych działań banki uruchomiły preferencyjną ofertę kredytową (dla start up i innowacyjnych) w wysokości prawie 800 mln złotych.

Sukces Krajowego Punktu Kontaktowego przy Związku Banków Polskich jest dowodem na to, że polski rynek finansowy jest dojrzały i potrafi już skutecznie konkurować z wytrawnymi graczami Europy Zachodniej. To bardzo ważne, szczególnie jeśli chodzi o instrumenty wsparcia przedsiębiorców, a Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej patronuje inicjatywom wspierającym rozwój przedsiębiorczości – powiedział Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Programy ramowe są znaczącym źródłem wsparcia rozwoju gospodarki unijnej. Ale programy te nie należą do najłatwiejszych i wsparcie którego udzielają, takie jednostki jak Krajowy Punkt Kontaktowy przy ZBP czy Enterprise Europe Network (EEN) są bardzo przydatne, niemal niezbędne dla realnego wykorzystania tych środków z programów dla przedsiębiorców. Od lat współpracujemy z KPK przy ZBP i bardzo wysoko cenimy sobie profesjonalizm i zaangażowanie tego ośrodka – powiedział Zbigniew Gniatkowski, Wiceszef Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. 

Programy ramowe zarządzane są na poziomie unijnym – bezpośrednio przez Komisję Europejską, przy pomocy wyspecjalizowanych agencji unijnych (np. EACI, EIF). Udział w programie danego państwa nie jest obligatoryjny, chociaż każde państwo członkowskie UE obligatoryjnie wpłaca część składki do unijnego budżetu także do budżetów programów ramowych. Dostęp przedsiębiorcy z danego państwa do instrumentów wsparcia z takich programów jest tu możliwy poprzez wyspecjalizowanych pośredników narodowych lub poprzez udział w projektach międzynarodowych. W związku z tym państwa uczestniczące w programie mogą podjąć decyzję o ustanowieniu dodatkowych instrumentów wsparcia w takim dostępie dla rodzimych przedsiębiorców. W tym zakresie pomocą przedsiębiorcom służą: Krajowy Punkt Kontaktowy ds. instrumentów finansowych dla MŚP (KPK) – obsługiwany przez Związek Banków Polskich oraz Enterprise Europe Network (EEN) – obsługiwana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i partnerów. 

Dodatkowo w nadchodzącym roku, nadrzędnym zadaniem KPK będzie przygotowanie polskiego rynku do nowego programu ramowego – Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorców i małych i średnich przedsiębiorców na lata 2014-2020 (COSME). Według KPK pierwsze polskie instytucje finansowe mogłyby zawrzeć umowy już w drugiej połowie 2014 r. i uruchomić akcję finansową dla MŚP z początkiem 2015 r. Pomoc KPK w tym zakresie może mieć niebagatelne znaczenie dla krajowych instytucji finansowych starających się o dodatkowe gwarancje lub regwarancje inwestycyjne, w tym dla operatorów instrumentów zwrotnych w ramach krajowych programów polityki spójności 2014-2020. Możliwości te – jako wyzwanie i szansa dla naszego rynku finansowego – wynikają z projektów nowych rozporządzeń unijnych, umożliwiających łączenie instrumentów unijnych. 

Od stycznia ruszamy z nowym programem dla przedsiębiorców (COSME), i mamy nadzieję, że pierwsze polskie umowy zostaną zawarte już w przyszłym roku – powiedział Arkadiusz Lewicki, dyrektor KPK.

Dyplom uznania

 

id: 37364