Bożena Lublińska-Kasprzak, wzięła udział w nowojorskim spotkaniu-webinarium Prezydenta Bronisława Komorowskiego z polskimi firmami technologicznymi wchodzącymi do Doliny Krzemowej oraz organizacjami aktywnie wspierającymi polskie start-upy w USA. Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprezentowała założenia projektu systemowego „Polski Most Krzemowy”, który Agencja realizować będzie na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, w partnerstwie z Wydziałem Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Waszyngtonie.

„Polski Most Krzemowy” wesprze polskich innowacyjnych przedsiębiorców zainteresowanych działalnością na rynku amerykańskim, a przede wszystkim w kalifornijskiej Dolinie Krzemowej. Nabór wniosków już jesienią 2013 r. rozpocznie PARP. Program skierowany jest do małych i średnich firm, m.in. z branży zaawansowanych technologii IT, ICT, nanotechnologii i biotechnologii, zajmujących się produkcją sprzętu medycznego lub inteligentnym budownictwem.

- Projekt będzie realizowany w oparciu o wiedzę i doświadczenie ekspertów świadczących usługi szkoleniowe, doradcze oraz mentoringowe w obszarze wspierania przedsiębiorczości w wiodących ośrodkach inkubacyjno-akceleracyjnych działających w Stanach Zjednoczonych – powiedziała Bożena Lublińska-Kasprzak.

zdjęcie  zdjęcie

Pierwszy etap projektu zakłada organizację w Warszawie jednodniowych szkoleń w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz podejmowania współpracy gospodarczej na rynku amerykańskim. Weźmie w nim udział łącznie 240 przedsiębiorców.

W ramach drugiego etapu projektu zostaną zorganizowane w Polsce 5-dniowe warsztaty prowadzone przez ekspertów polskich i zagranicznych w zakresie przygotowania strategii marketingowej na rynek amerykański. Odbędą się 3 sesje warsztatowe, zwane obozami przygotowawczymi Boot Camp, do udziału w których zakwalifikować się może 90 spośród przedsiębiorców, którzy wzięli udział w pierwszym etapie projektu.

Trzeci etap projektu zakłada pobyt 30 wybranych przedsiębiorców w Dolinie Krzemowej. Skorzystają oni z usług mentoringowych tamtejszych ekspertów oraz będą uczestniczyć w licznych spotkaniach z potencjalnymi partnerami i inwestorami.

– Udział w projekcie pozwoli polskim firmom z branży nowych technologii spróbować swoich sił na amerykańskim rynku. Pomocą dla nich będzie także biuro Silicon Valley Acceleration Center, uruchomione w styczniu 2013 r. przez nasz Wydział Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Waszyngtonie – powiedziała wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik.

id: 35513