W nawiązaniu do komunikatu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 6 czerwca 2016 roku (link) dot. projektu zmian w karcie usługi oraz materiałów wspierających użytkowników systemu w wyborze usług rozwojowych wysokiej jakości (opis wymogów jakości usług) dla nowej odsłony Rejestru Usług Rozwojowych (RUR) na inwestycjawkadry.pl, informujemy, że ukończyliśmy prace nad ww. materiałami oraz nowymi wzorami kart usługi dla poszczególnych usług rozwojowych.

Pragniemy uprzejmie podziękować wszystkim uczestnikom, których uwagi i propozycje przyczyniły się do ustalenia ostatecznego kształtu ww. opracowań. Przedstawiamy zestawienie uwag zgłoszonych w procesie konsultacji wraz ze stanowiskiem PARP.

Zachęcamy jednocześnie do zapoznania się z projektami nowych kart usług oraz z opisem wymogów jakości dla poszczególnych rodzajów usług w RUR. Opracowane opisy mają wymiar edukacyjno-informacyjny i będą stanowić pomoc dla przedsiębiorców oraz innych potencjalnych uczestników usług w wyborze adekwatnej do potrzeb i jakościowej usługi rozwojowej. Nowe karty usługi zostaną wprowadzone do systemu informatycznego RUR po zatwierdzeniu Regulaminu RUR przez Ministerstwo Rozwoju.

id: 49052