Przedsiębiorco! Skorzystaj!Oddajemy w Państwa ręce kolejną edycję informatora Przedsiębiorco! Skorzystaj!, w którym tym razem chcielibyśmy Państwu przybliżyć zasady korzystania z bezpłatnych usług informacyjnych w ramach Punktów Konsultacyjnych, wraz z małą próbką ich oferty. Niniejszą publikację podzieliliśmy na dwa rozdziały:

Rozdział I - zawierający informacje na temat Punktów Konsultacyjnych oraz zakresu oferty ich usług na tle systemu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w Polsce;

Rozdział II - prezentujący kilka przykładów pakietów informacyjnych, tj. z jednego ze standardowych narzędzi pomocniczych wykorzystywanych w pracy przez konsultantów Punktów Konsultacyjnych, opisujących zagadnienia przydatne w prowadzeniu i rozwoju małej i średniej firmy.

 

Pragniemy zaznaczyć, że informacje zawarte w Przedsiębiorco! Skorzystaj! Są aktualne na dzień składania niniejszego informatora do druku, tj. 7 listopada 2006 r., a sama publikacja nie może być podstawowym źródłem informacji na temat opisywanych tam zagadnień. Ze względu na zmieniające się otoczenie prawne funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji w opisanych tutaj zakresach, prosimy o kontakt z najbliższym Punktem Konsultacyjnym, Regionalną Instytucją Finansującą lub zapoznanie się z zawartością strony internetowej - www.parp.gov.pl.  
 
id: 579