Wystawa plenerowa „Przedsiębiorczość po polsku” stanęła przy Krakowskim Przedmieściu na Skwerze Hoovera. Będzie można ją oglądać do końca listopada 2012 r.

25 września br. wystartowała przygotowana na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wystawa „Przedsiębiorczość po polsku”. Na dwudziestu czterech fotogramach przedstawione są  wybrane wydarzenia i zjawiska tworzące najnowszą historię polskiej przedsiębiorczości od czasów PEERL-u do 2012 r. Ekspozycja przyjmuje formę kroniki, na którą składają się wybrane fragmenty wspomnień, dzienników, listów czy wywiadów, dla których kontekst tworzą m.in. oficjalne dokumenty, komentarze wybrane z artykułów prasowych, fragmenty wystąpień publicznych i wszelkie inne zapisy rejestrujące na gorąco bieg wydarzeń. Równoległy ciąg opowieści tworzą zdjęcia, grafiki, rysunki, plakaty, fragmenty gazet i reklamy, także układane chronologicznie.

Wystawa podzielona jest na cztery części tematyczne:

  1. PEEREL: 1944-1989
  2. UWOLNIENIE: 1990-1994
  3. KONSTRUKCJA: 1995-1999
  4. ROZWÓJ: 2000-2012

wystawa  wystawa  wystawa

Inspirowana książką, wydaną pod tym samym tytułem na 10 lecie PARP, wystawa towarzyszy projektowi „Poprawa wizerunku przedsiębiorców i promocja postaw przedsiębiorczych” - ogólnopolskiej kampanii mającej na celu budowę pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy oraz zachęcenie do założenia  własnej działalności gospodarczej.

Wystawę w wersji elektronicznej można obejrzeć pod adresem:
www.parp.gov.pl/index/view/28735

Koncepcję merytoryczną ekspozycji na zlecenie PARP przygotował Ośrodek KARTA
Redaktor prowadzący: Aleksandra Janiszewska
Projekt Graficzny: Danuta Błahut-Biegańska
Fotoedycja: Joanna Łuba-Wróblewska
Współpraca: Łukasz Bertram, Agnieszka Kaczmarska, Maciej Kowalczyk, Ewa Sulorz
Skład: Piotr Suwiński
Przygotowanie zdjęć: ENVIGO  

 Wystawa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

id: 28763