Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przystąpiła 27 września br. do Memorandum o współpracy na rzecz wspólnych programów akceleracyjnych z US Market Access Center. Prezes PARP, Pani Bożena Lublińska-Kasprzak współsygnowała umowę zawartą pomiędzy reprezentującą Ministerstwo Gospodarki, Wiceminister Iloną Antoniszyn-Klik oraz Wiceprezesem US MAC Peterem Darlingiem. Wydarzenie miało miejsce w ramach wydarzeń towarzyszących wizycie oficjalnej w USA Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego.

 

US Market Access Center (US MAC) jest instytucja typu „non-profit”, która posiada bogate doświadczenie we wspieraniu młodych firm technologicznych na rynku amerykańskim.

Podpisanie memorandum miało miejsce w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku podczas spotkania Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego z przedstawicielami polsko-amerykańskich izb gospodarczych, polskich firm aktywnych na rynku USA oraz amerykańskich inwestorów wspierających staże dla polskich studentów.

Celem spotkania było przedstawienie zasadniczych inicjatyw podejmowanych przez polsko-amerykańskie izby oraz rady biznesu w USA dla wzmocnienia więzi gospodarczych z Polską. Nowy impuls dla obecnie intensywnej współpracy przedsiębiorców z Polski i USA nadały dwa ważne wydarzenia w pierwszej połowie tego roku: majowe polonijne warsztaty gospodarcze w Chicago, zakończone wspólną deklaracją programową oraz Polsko-Amerykański Szczyt Gospodarczy w czerwcu br. w Warszawie. Spotkanie Pana Prezydenta jest kolejnym dowodem na rosnącą aktywność działających w USA organizacji polonijnego samorządu gospodarczego, ale i wskazaniem potrzeby zwiększania specjalizacji oraz profesjonalizacji izb polonijnych dla wzmacniania współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i USA.

Strona polska zachęcała do tworzenia nowych izb gospodarczych w USA oraz zaprezentowała sukcesy polskich firm na rynku amerykańskim, m.in. Inglot czy Amrest, największego polskiego pracodawcy w USA.

Podczas spotkania omawiane były także założenia innego kluczowego programu współpracy - Polsko-Amerykańskiej Inicjatywy na rzecz Staży (Polish-American Internship Initiative), uruchomionej w 2010 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności (Polish-American Freedom Foundation). W Inicjatywie PAII uczestniczyły do tej pory: General Electric, Chevron, Sikorsky Aircraft, Westinghouse, Raytheon, Pittsburgh Glassworks. Obecnie rozpoczyna się trzecia edycja programu stażowego PAII.

Spotkanie Pana Prezydenta z przedstawicielami amerykańskich kół gospodarczych było także okazją do ogłoszenia przez Ministerstwo Gospodarki otwarcia biura w Dolinie Krzemowej. Inicjatywa ta ma wesprzeć młode talenty z pomysłami oraz nasze rodzime firmy, które pragną rozwijać się w Dolinie Krzemowej.

podpisanie memorandum  podpisanie memorandum

id: 28799