Praktyki i staże zawodowe. Poradnik dla przedsiębiorcy
Autor: Maciej Gruza

W Polsce istnieje szeroki pakiet rozwiązań dla pracodawców, którzy zdecydują się zorganizować praktykę lub staż zawodowy w swojej firmie. Co istotne, rozwiązania te są bardzo zróżnicowane, dzięki czemu praktycznie każdy przedsiębiorca może znaleźć takie, które będzie najlepiej dopasowane do jego potrzeb i możliwości. W  niniejszym poradniku opisano dostępne formy praktyk i staży zawodowych wraz z głównymi korzyściami i ograniczeniami poszczególnych rozwiązań z punktu widzenia przedsiębiorcy, a także sposobem ich organizacji, możliwościami finansowania oraz wymaganymi dokumentami.


Spis treści

Wprowadzenie
1             Praktyka absolwencka
2             Staż absolwencki
3             Praktyki studenckie
4             Praktyczna nauka zawodu
5             Przygotowanie zawodowe młodocianych
Zapewnianie jakości praktyk i staży
O czym należy pamiętać


Załączniki – wzory przydatnych dokumentów:
Zał. 1 Polskie Ramy Jakości Praktyk i Staży Informator
Zał. 2 Praktyczna nauka zawodu dzienniczek
Zał. 3 Praktyczna nauka zawodu program
Zał. 4 Praktyczna nauka zawodu program przykład
Zał. 5 Praktyczna nauka zawodu regulamin
Zał. 6 Praktyczna nauka zawodu umowa
Zał. 7 Praktyka absolwencka zaświadczenie o odbyciu
Zał. 8 Praktyka absolwencka umowa
Zał. 9 Praktyka studencka oświadczenie
Zał. 10 Praktyka studencka regulamin
Zał. 11 Praktyka studencka skierowanie
Zał. 12 Praktyka studencka umowa
Zał. 13 Praktyka studencka zaświadczenie
Zał. 14 Staż absolwencki opinia
Zał. 15 Staż absolwencki sprawozdanie z przebiegu stażu przykład
Zał. 16 Staż absolwencki program przykład
Zał. 17 Staż absolwencki umowa
Zał. 18 Staż absolwencki wniosek
Zał. 19 ZRP Co powinien wiedzieć pracodawca zatrudniający młodocianego
Zał. 20 ZRP Umowa o prace w celu przygotowania zawodowego

Rok wydania: 2017 ISBN: Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Rynek pracy i edukacja
Data publikacji: 09.12.2017 00:49 Data wytworzenia: 09.12.2017 00:49 Data modyfikacji: 28.03.2018 16:20
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera