Jak właściwie chronić własność intelektualną firmy
Autor: Przemysław Perka, Anna Chołuczkiewicz

Publikacja zawiera informacje jak właściwie chronić własność intelektualną firmy. Jest też zapisem webinaru PARP pod tym samym tytułem. Rozszerzeniem publikacji jest opracowanie pytań i odpowiedzi zadanych w czasie transmisji.


Spis treści

Czym jest kapitał intelektualny przedsiębiorstwa?
Dobra niematerialne intelektualne stanowić mogą wynik twórczości artystycznej, naukowej, literackiej lub wynalazczej.
Czym jest Know-How?
Prawa autorskie i pokrewne
Licencje
Własność przemysłowa
Kto może uzyskać patent?
Wzór użytkowy
Wzór przemysłowy
Znak towarowy
Pytania i odpowiedzi

Rok wydania: 2017 ISBN: Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Prawo w firmie
Data publikacji: 13.10.2017 01:52 Data wytworzenia: 13.10.2017 01:52 Data modyfikacji: 18.12.2017 11:52
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera