Start In Poland
Autor: Praca zbiorowa

Broszura w obrazowy sposób prezentuje informacje dotyczące programu Start In Poland. Po zapoznaniu się z dokumentem czytelnik zyska podstawową wiedzę na temat zasad działania największego programu dla start-upów w Europie Środkowo-Wschodniej.

Inwestor zyska wiedzę na temat możliwości i korzyści płynących z inwestycji w polskie innowacyjne firmy. Beneficjent dowie się skąd uzyskać wsparcie, co można zrealizować w ramach poszczególnych obszarów wsparcia, gdzie szukać dodatkowych informacji oraz pozna system instytucji odpowiedzialnych za realizację programu. Program Start In Poland obejmuje szereg inicjatyw polskiego rządu tworzących sprzyjające warunki do inkubacji, akceleracji, rozwoju oraz ekspansji międzynarodowej powstałych w Polsce start-upów. Budżet programu wynosi blisko 3 mld zł. W ciągu najbliższych 7 lat w Polsce ma szansę powstać 1,5 tys. firm tworzących wysokiej jakości innowacyjne technologie.


Spis treści

1. Jestem inwestorem
2. Mam start-up

Rok wydania: 2018 ISBN: 978-83-7610-627-4 Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Ministerstwo Rozwoju Tematyka: Start-up
Data publikacji: 14.01.2018 14:39 Data wytworzenia: 14.01.2018 14:39 Data modyfikacji: 15.01.2018 14:45
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera