Ewaluacja programu PHARE Inicjatywa
Autor: Praca zbiorowa

Niniejszy Raport jest wynikiem prac wykonanych w ramach projektu ”Ewaluacja Programu PL9811 INICJATYWA”. Program Phare INICJATYWA PL 9811 był realizowany w latach 1999-2001, ramach Partnerstwa dla Członkostwa. Celem strategicznym Programu było ułatwienie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego oraz hutnictwa żelaza i stali.

Celem Raportu jest dokonanie ewaluacji końcowej Programu INICJATYWA PL 9811, w oparciu o następujące kryteria: - skuteczności rozumianej jako osiągnięcie zaplanowanych celów, - efektywności rozumianej jako porównanie zaangażowanych zasobów z osiągnięciami na poziomie produktów, rezultatów i oddziaływania Programu, - trafności rozumianej jako zgodność celów z potrzebami sektorów i regionów, - trwałości efektów po zakończeniu Programu.


Spis treści

1 STRESZCZENIE RAPORTU
2 OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE PL 9811 INICJATYWA
3 PROGRAM INICJATYWA W RAMACH RZĄDOWYCH PLANÓW RESTRUKTURYZACJI SEKTORÓW GÓRNICTWA I HUTNICTWA
4 OCENA POSZCZEGÓLNYCH INSTRUMENTÓW PROGRAMU INICJATYWA
5 OCENA SYSTEMU WDRAŻANIA PROGRAMU INICJATYWA
6 WNIOSKI
7 REKOMENDACJE DLA PROGRAMU INICJATYWA III

Rok wydania: 2004 ISBN: Rodzaj: Ewaluacja
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Re-start firmy
Data publikacji: 07.05.2004 15:59 Data wytworzenia: 07.05.2004 15:59 Data modyfikacji: 17.01.2018 15:04
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera