Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce
Autor: Praca zbiorowa

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą prezentującą obraz przedsiębiorstw w Polsce, opracowaną na podstawie Raportu o stanie sektora MSP w Polsce 2017. Wśród poruszonych zagadnień znalazły się tendencje w latach 2008-2015 i nastroje przedsiębiorców w połowie 2017 r., a także struktura przedsiębiorstw, ich produktywność  i udział w tworzeniu PKB, inwestycje i innowacyjność, umiędzynarodowienie oraz  wykorzystanie Internetu. Powyższe informacje zostały wzbogacone o opisy poszczególnych grup przedsiębiorstw w Polsce (mikro, małe, średnie i duże firmy) oraz infografiki. 


Spis treści

  • Tendencje w latach 2008-2015 i nastroje przedsiębiorców w połowie 2017 r.
  • Trendy cząstkowe
  • Mikroprzedsiębiorstwa
  • Małe przedsiębiorstwa
  • Średnie przedsiębiorstwa
  • Duże przedsiębiorstwa

Opis grafik

Rok wydania: 2017 ISBN: 978-83-7633-354-0 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka:
Data publikacji: 30.11.-0001 01:00 Data wytworzenia: 01.02.2018 23:52 Data modyfikacji: 07.02.2018 14:04
Modyfikujący: Piotr Tyrakowski Udostępniający: Piotr Tyrakowski Autor dokumentu: Piotr Tyrakowski
Publikacje powiązane: