Ochrona danych osobowych - poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców
Autor: W. Dziomdziora, B. Mendyk, S. Stefaniak, H. Suszek-Borowska, O. Budziszewska, M. Regulska-Cieślak

Prawidłowe wykonywanie obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych wymaga zrozumienia najważniejszych pojęć – definicji z tego obszaru. Na początku warto zaznaczyć, że RODO jest kolejnym krokiem w ewolucji systemu ochrony danych osobowych, dlatego większość użytych w nim definicji nie została przez Rozporządzenie wprowadzona, ale rozszerzona bądź doprecyzowana. Pojęcia użyte w RODO mogą rodzić wiele pytań. Już sama kluczowa dla omawianego tematu definicja, czyli dane osobowe, wymaga szerszej i bardziej dogłębnej analizy. Jest to wynikiem tego, że na podstawie określonych kryteriów niektóre informacje w poszczególnych sytuacjach mogą zostać uznane za dane osobowe, a w innych sytuacjach tak się nie stanie. Celem niniejszej publikacji nie jest wyłącznie przedstawienie samej definicji, ale pokazanie odpowiednich mechanizmów, które pozwolą przedsiębiorcy samodzielnie rozpoznać, kiedy ma on do czynienia z danymi osobowymi, a kiedy nie.


Spis treści

                                                                                                      

1. Przedmiot ochrony – podstawowe pojęcia

2. Zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych                               

3. Prawa osób, których dane dotyczą, czyli inne obowiązki administratora                                                                      

5. Prezes urzędu ochrony danych osobowych oraz odpowiedzialność przedsiębiorcy                                                

6. Chmurowe przetwarzanie danych osobowych w świetle RODO                                                                                                 

7. Zabezpieczanie i analizowanie ryzyk przetwarzania Danych osobowych                                                                                       

8. Ochrona danych osobowych pracowników po wejściu w życie RODO                                                                                                         

Rok wydania: 2017 ISBN: 978-83-7633-362-5 Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Prowadzenie firmy
Data publikacji: 12.12.2017 11:33 Data wytworzenia: 12.12.2017 11:33 Data modyfikacji: 21.11.2018 10:52
Modyfikujący: Karolina Starzyk Udostępniający: Karolina Starzyk Autor dokumentu: Karolina Starzyk