Monitoring trendów krajowych i światowych - Raport 3
Autor: Anna Tarnawa, Paweł Chaber, Jacek Łapiński, Melania Nieć, Joanna Orłowska, Anna Skowrońska, Maja Wasilewska, Robert Zakrzewski

"Monitoring trendów krajowych i światowych", stanowi część szerszych działań z zakresu Monitoringu Narodowych Systemów Innowacji (NSI) realizowanych w ramach projektu inno_LAB. Jego celem jest systematyczne wyszukiwanie i analizowanie zjawisk technologicznych, społecznych, politycznych czy gospodarczych, które wpływają na rozwój innowacyjnych rozwiązań, wzrost przedsiębiorstw, a także poprawę jakości życia społeczeństw. W szczególności monitorowane są kraje, których NSI są uznawane za wysokorozwinięte, a funkcjonujące tam rozwiązania mogą stanowić inspirację dla działań w Polsce.

 


Spis treści

Niniejszy raport jest trzecim opracowaniem z monitoringu trendów krajowych i światowych. W jego skład wchodzą:

  1.  Nowości w NSI krajów ujętych w poprzednich Raportach z Monitoringu trendów krajowych i światowych (uwzględniono wydarzenia, które miały miejsce w II połowie 2017 r.)
  2.  Kalendarium wydarzeń kluczowych dla polskiego ekosystemu przedsiębiorczości i innowacyjności, które miały miejsce w II połowie 2017 r.
  3.  Zestawienie NSI wybranych krajów (Australia, Japonia, Korea Południowa, Norwegia, Tajwan) w odniesieniu do ich mocnych i słabych stron, strategicznych celów, otoczenia instytucjonalnego, a także konkluzji i rekomendacji dla polskiej administracji.
  4.  Opis wybranych trendów społecznych, gospodarczych i technologicznych (cyberbezpieczeństwo, Internet rzeczy, żywność przyszłości).
  5.  Opis formuły PCP/PPI w zamówieniach publicznych, w tym m.in. przykłady ciekawych projektów, działania propagujące w wybranych krajach UE i na szczeblu KE, doświadczenia Polski w stosowaniu PCP/PPI.
Rok wydania: 2017 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 30.11.-0001 01:00 Data wytworzenia: 29.12.2017 13:12 Data modyfikacji: 16.02.2018 13:17
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera