Analiza wybranych działań PO IG na poziomie sektorowym i makroekonomicznym za pomocą modelu przepływów międzygałęziowych
Autor: Maciej Bukowski, Marzena Feldy, Jan Gąska, Damian Iwanowski, Barbara Kowalczyk, Olga Mazurowska, Kamil Pastor, Urszula Siedlecka

PARP zakończyła ewaluację działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (POIG). Do analizy efektów Programu na poziomie sektorowym i makroekonomicznym (bezpośrednich, pośrednich, indukowanych i fiskalnych) wykorzystano model przepływów międzygałęziowych (DSGE). Analizy pozwoliły oszacować wpływ działań Agencji na gospodarkę i ich efektywność.

Dzięki wsparciu POIG o wartości 14 mld zł, udzielonego przez PARP ma rzecz rozwoju sektora produkcyjnego, B+R i eksportu:

  • Produkt Krajowy Brutto Polski wzrósł o 92 miliardy złotych
  • (skumulowana wartość efektów netto do 2017 r.).
  • zatrudnienie w gospodarce znalazło 45 tys. dodatkowych pracowników Wzrost produktywności i wynagrodzeń, sygnalizuje, że były to osoby o przeciętnie wyższych kwalifikacjach, istotnych dla rozwoju innowacji w firmach i gospodarki opartej na wiedzy.
  • (średnioroczna wartość efektów netto w całym analizowanym okresie).
  • Budżet Państwa zyskał blisko 15 mld zł dodatkowych wpływów
  • (z podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, związanych ze zwiększoną aktywnością gospodarczą, pod wpływem Programu).

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do lektury raportu!


Spis treści

1. Streszczenie

2. Executive summary

3. Kontekst i cele badania

4. Koncepcja badania

5. Założenia badania

6. Wyniki badania

7. Rekomendacje

 

Rok wydania: 2017 ISBN: Rodzaj: Ewaluacja
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 27.12.2017 11:01 Data wytworzenia: 27.12.2017 11:01 Data modyfikacji: 07.05.2018 11:11
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera