Prawo do przedsiębiorczości - małe firmy, wielkie zmiany
Autor: Praca zbiorowa

Szanowni Państwo,

jeśli przyjrzymy się historii najsilniejszych gospodarek świata, to dojdziemy do wniosku, że ich droga do bogactwa nie wynikała z wielkości terytorium, położenia geograficznego, gęstości zaludnienia, czy wskaźników makroekonomicznych. To wcale nie wyżej wymienione czynniki są kluczem do skutecznego wzmacniania siły gospodarek, zrównoważonego rozwoju i dobrobytu społeczeństw. U podstaw tego, co stworzyło dzisiejsze potęgi gospodarcze leży bowiem dobrej jakości partnerstwo na linii administracja publiczna-przedsiębiorca.

Dlatego, przy znaczącym współudziale środowisk przedsiębiorców, opracowaliśmy największą reformę prawa gospodarczego po 1989 roku. Proponując tym samym pozytywny przełom we wzajemnych relacjach. Przełom, który w najlepszych gospodarkach świata jest po prostu normalnością i codziennym standardem.

Musimy w Polsce przerwać wreszcie to błędne koło wzajemnych egoizmów i zbudować relacje oparte na zaufaniu i partnerstwie. Polityka rozwoju społeczno-gospodarczego, strategiczne cele rozwojowe powinny nas łączyć, nie dzielić. Państwo jest naszym dobrem wspólnym, a to jest najmocniejszy argument za tym, że naszą polską drogę do bogactwa możemy zbudować tylko razem. Mam nadzieję, że dzisiaj rozpoczynamy nowy rozdział w historii współpracy między przedsiębiorcami i administracją publiczną. Nowy rozdział, który pozwoli nam wszystkim przekonać się, że Polska jest miejscem, gdzie warto realizować swoje pasje, ambicje, talenty i spełniać marzenia.

Konstytucja Biznesu – stanowiąca zasadniczy element naszego pakietu zmian – jest odpowiedzią na niedoskonałość dotychczasowych regulacji, które nie były w stanie w pełni zrealizować gwarancji dotyczących wolności gospodarczej, zapisanych w Konstytucji RP. Konstytucja Biznesu razem z pakietem „100 zmian dla firm” oraz rozwiązaniami rozszerzającymi zachęty inwestycyjne na terenie całej Polski tworzą spójny system wspierania każdego rodzaju przedsiębiorczości w Polsce.

Mateusz Morawiecki

Premier RP


Spis treści

Prawo gospodarcze oparte na zaufaniu i partnerstwie

Co już działa
Konstytucja Biznesu – fundamenty zmian w otoczeniu prawnym dla firm
Zasady ogólne Prawa przedsiębiorców
Pewność prawa i przewidywalność działań administracji
Tworzenie prawa gospodarczego
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
Zaufanie i partnerstwo w relacjach między administracją i przedsiębiorcami
Pas startowy dla początkujących firm
Ograniczenia w kontrolach
Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy
Czytelne prawo dla inwestorów zagranicznych
Szybsze załatwianie spraw w urzędach
Pakiet wierzycielski
Uproszczenia dla branży budowlanej
Elektronizacja i skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych
Różne dziedziny – wiele uproszczeń
Zmiany w zamówieniach publicznych

Co wkrótce zacznie działać
Pakiet uproszczeń dla MŚP
Sukcesja firm
Prosta spółka akcyjna – nowe narzędzie dla innowacyjnego biznesu
Polska strefą inwestycji
Badanie niekaralności kandydatów do pracy
Uproszczenia w obszarze granicznym i celno-akcyzowym

Nad tym pracujemy
Nowe prawo dotyczące zakupów publicznych
Zatory płatnicze
Projekt nowej ordynacji podatkowej

Dokąd po informacje

Rok wydania: 2018 ISBN: 978-83-7633-379-3 Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 01.05.2018 15:27 Data wytworzenia: 01.05.2018 15:27 Data modyfikacji: 30.05.2018 14:02
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera