Inkubacja i co dalej
Autor: Maciej Gajewski , Robert Kubajek, Marzena Sochańska-Kawiecka, Jan Szczucki, Justyna Witkowska, Michał Przybyłowski, Piotr Tamowicz, Marita McPhillips, Anna Zamojska

„Inkubacja i co dalej” – ewaluacja efektów inicjowania działalności innowacyjnej MSP, przy wsparciu instrumentów III osi priorytetowej POIG. PARP zakończyła ewaluację efektów Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG). Celem ewaluacji była ocena końcowych efektów wsparcia przeznaczonego na inkubację i zasilenia kapitałowe udzielone nowo powstałym podmiotom, działającym w oparciu o innowacyjne rozwiązania. Efektem działania 3.1 było powstanie 69 inkubatorów inwestycyjnych. Najwięcej inkubatorów uruchomiono w regionach tradycyjnie uznawanych za bardzo silne pod względem przedsiębiorczości. Z raportu można dowiedzieć się m.in. z jakich usług inkubatorów inwestycyjnych korzystały najczęściej osoby pragnące założyć firmę, w jaki sposób obecność inwestora wpływała na funkcjonowanie spółki oraz jaka była ocena sytuacji spółki i perspektywy jej rozwoju. Ponadto w raporcie można znaleźć ocenę logiki projektu, ocenę słabych i mocnych stron mechanizmu wsparcia adresowanego do beneficjentów Działania 3.1 POIG oraz rekomendacje sformułowane na bazie przeprowadzonego badania.

Serdecznie zapraszamy do lektury.

 


Spis treści

 1. Podsumowanie - streszczenie i wnioski
 2. Executive Summary
 3. Cele, metodologia i przebieg ewaluacji
 4. Logika interwencji Działania 3.1 POIG
 5. Wpływ Działania 3.1 POIG na nowo powstałych przedsiębiorców
 6. Wpływ Działania 3.1 POIG na inwestorów
 7. Działanie 3.1 POIG - założenia a realizacja (poziom programu)
 8. Ekosystem wsparcia start-upów w Polsce - ocena i perspektywy rozwoju 
 9. Wnioski i rekomendacje
 10. Tabela wniosków i rekomendacji
 11. Załącznik (raport metodologiczny)
Rok wydania: 2018 ISBN: Rodzaj: Ewaluacja
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Zakładanie firmy
Data publikacji: 15.05.2018 13:48 Data wytworzenia: 15.05.2018 13:48 Data modyfikacji: 29.08.2018 12:15
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera
Publikacje powiązane: