Stosowanie trybów negocjacyjnych udzielania zamówień publicznych
Autor: Urszula Lisiecka, Przemysław Lisiecki, Magdalena Michałowska

Zamówienia publiczne, ze względu na wielkość zaangażowanych środków publicznych, mogą stanowić jeden z istotnych czynników wpływających na rozwój gospodarczy poszczególnych państw. Prawidłowe wykorzystanie możliwości jakie dają przepisy ustawy PZP w zakresie trybów negocjacyjnych może stać się skutecznym instrumentem pozwalającym na sprawne wprowadzanie na rynek nowych innowacyjnych i nowatorskich rozwiązań. Zalecane jest jednak korzystanie w tym celu przede wszystkim z trybów negocjacyjnych zapewniających poszanowanie wymogów w zakresie przejrzystości, a zatem: dialogu konkurencyjnego i negocjacji z ogłoszeniem.

Publikacja składa się z dwóch opracowań. Część pierwsza Wspieranie rozwoju innowacji w zamówieniach publicznych z wykorzystaniem trybów negocjacyjnych została przygotowana przez ekspertów z Urzędu Zamówień Publicznych i wskazuje na aspekt zastosowania trybów negocjacyjnych istotny z punktu widzenia nowego podejścia do zamówień publicznych - rozwoju innowacyjności poprzez zamówienia publiczne. Druga część publikacji Stosowanie trybów negocjacyjnych, przygotowana przez ekspertów na zlecenie PARP, przedstawia etapy postępowania w trybach negocjacyjnych oraz dokumenty wymagane w tym procesie.


Spis treści

Część I PODSTAWOWE REGULACJE PRAWA EUROPEJSKIEGO W ZAKRESIE TRYBÓW NEGOCJACYJNYCH

Rozdział 1 Wprowadzenie do prawa europejskiego w zakresie zamówień publicznych

Rozdział 2 Podstawowe informacje dotyczące dyrektyw w zakresie zamówień publicznych

Rozdział 3 Regulacje dotyczące trybów negocjacyjnych w dyrektywach

Część II TRYBY NEGOCJACYJNE W ŚWIETLE POLSKICH REGULACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Rozdział 1 Wprowadzenie do polskich regulacji w zakresie trybów negocjacyjnych

Rozdział 2 Dialog konkurencyjny

Rozdział 3. Tryb negocjacji z ogłoszeniem

Rok wydania: 2011 ISBN: 978-83-7633-015-0 Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Zamówienia publiczne
Data publikacji: 03.01.2011 19:20 Data wytworzenia: 03.01.2011 19:20 Data modyfikacji: 04.01.2017 15:38
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera
Publikacje powiązane: