E-usługi - definicja i przykłady
Autor: Radosław Flis Jacek Szut Beata Mazurek-Kucharska Jacek Kuciński

Według definicji "dotacyjnej" (działanie 8.1 POIG) e-usługi to takie usługi, których świadczenie odbywa się za pomocą Internetu, jest zautomatyzowane (może wymagać niewielkiego udziału człowieka) i zdalne. Od usługi w ujęciu tradycyjnym, e-usługę odróżnia brak udziału człowieka po drugiej stronie oraz świadczenie na odległość.


Spis treści

1. Definicja e-usług
2. Problemy ze zrozumieniem definicji
3. Rodzaje e-usług z przykładami
4. Rodzaje e-usług i produktów cyfrowych według przedstawicieli przedsiębiorców oferujących e-usługi
5. Rodzaje e-usług i produktów cyfrowych według przedstawicieli instytucji branżowych, stowarzyszeń, fundacji, izb działających na rzecz e-usług
6. E-usługi w Polsce - Sytuacja bieżąca i perspektywy
7. Funkcjonowanie na rynku e-usług
8. Wnioski

Rok wydania: 2009 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Nowe technologie
Data publikacji: 05.01.2009 11:02 Data wytworzenia: 05.01.2009 11:02 Data modyfikacji: 05.01.2017 11:04
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera