Technologie informatyczne i modele współpracy B2B część I
Autor: Tadeusz Rudnicki

Celem niniejszego opracowania dedykowanego współpracy B2B wspieranej technologiami ICT jest dostarczenie praktycznych wskazówek dla potencjalnych beneficjentów działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Porady i wskazówki zawarte w niniejszej publikacji dotyczą kompleksowego podejścia do kwestii wzrostu efektywności MSP poprzez wdrożenia rozwiązań współpracy B2B wspieranych technologiami ICT. Opracowanie składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawione są generalne wytyczne i wskazania dotyczące projektowania rozwiązań B2B. Punktem wyjścia i tłem przeprowadzonych rozważań są wymagania konkursowe działania 8.2 POIG.


Spis treści

1. Wprowadzenie
2. Procesy biznesowe i ich związek z efektywnością przedsiębiorstwa
3. Współpraca B2B jako połączenie procesów biznesowych współpracujących firm
4. Czynniki wpływu współpracy między przedsiębiorstwami na ich efektywność
5. Czynniki konkurencyjności oraz wymagania współpracy
6. Technologie ICT – jak mogą wspomóc efektywność biznesu
7. Modele współpracy biznesowej B2B wykorzystujące ICT
8. Innowacyjność we współpracy B2B
9. Współpraca B2B z partnerami zagranicznymi
10. Słownik

Rok wydania: 2012 ISBN: Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Prowadzenie firmy
Data publikacji: 05.01.2012 12:07 Data wytworzenia: 05.01.2012 12:07 Data modyfikacji: 05.01.2017 11:15
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera