Technologie informatyczne i modele współpracy B2B część II
Autor: Tadeusz Rudnicki

W drugiej części opracowania wnioskodawcy, a także beneficjenci znajdą praktyczne wskazówki na temat tego, jak budować współpracę B2B wspieraną technologiami ICT oraz na co należy zwrócić szczególną uwagę w fazie realizacji projektu współfinansowanego z działania 8.2 POIG. Zaprezentowane wytyczne mogą pełnić pomocniczą rolę w przygotowaniu planu inwestycji, w tym biznesplanu, harmonogramu oraz niektórych aspektów przebiegu wdrożenia.


Spis treści

1. Wprowadzenie
2. Analiza i optymalizacja procesów współpracy B2B przedsiębiorstwa
3. Wybór właściwych metod współpracy B2B wspieranych przez ICT
4. Analiza ofert rynkowych i dobór rozwiązań technologicznych
5. Przygotowanie biznesplanu i planu wdrożenia współpracy B2B
6. Realizacja inwestycji i weryfikacja wyników wdrożenia
7. Efektywność ekonomiczna inwestycji w rozwiązania B2B
8. Słownik

Rok wydania: 2012 ISBN: Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Prowadzenie firmy
Data publikacji: 05.01.2012 12:12 Data wytworzenia: 05.01.2012 12:12 Data modyfikacji: 05.01.2017 11:17
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera