Rozwój sektora e-usług na świecie - I edycja
Autor: Sebastian Komorowski, Michał Koralewski, Artur Kośmider, Marcin Kraska, Janusz Langer, Karol Nowaczyk, Jacek Pucheri

Celem niniejszej publikacji jest omówienie, w sposób kompleksowy i przejrzysty, aktualnego stanu najpopularniejszych gałęzi e-biznesu oraz omówienie e-usług, które posiadają, w perspektywie najbliższych 5 lat, największy potencjał wzrostu w warunkach współczesnej gospodarki. Ponadto, dodatkowym celem jest wskazanie nisz rynkowych, oferujących największy potencjał dla rozwoju e-usług.


Spis treści

1. Wprowadzenie do usług świadczonych drogą elektroniczną
2. Opis metodologii badą
3. Katalog usług świadczonych drogą elektroniczną
3.1. Raporty i analiza
3.2. Komunikacja i społeczności
3.3. Finanse
3.4. Informacje
3.5. Reklama i marketing
3.6. Zarządzanie czasem
3.7. Edukacja
3.8. Praca
3.9. Zdrowie
3.10. Hosting/pliki
3.11. Handel
3.12. Rozrywka
3.13. Radio i telewizja
3.14. Wideo
3.15. Turystyka
4. Omówienie światowych e-usług świadczonych w innych niż Internet sieciach publicznych
5. Sytuacja konkurencyjna na świecie - stan i perspektywy rozwoju w najpopularniejszych branżach e-usług
6. Stan i perspektywy rozwoju niszowych e-usług w Polsce i na świecie
7. Wnioski i rekomendacje
8. Słownik użytych pojęć

Rok wydania: 2010 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Nowe technologie
Data publikacji: 02.12.2010 12:15 Data wytworzenia: 02.12.2010 12:15 Data modyfikacji: 05.01.2017 12:18
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera