Rozwój sektora e-usług na świecie – II edycja
Autor: Paweł Skowera, Leszek Czech, Tomasz Kawecki, Michał Koralewski, Artur Kośmider, Janusz Langer, Szymon Mamrot, Celina Manuszak, Filip Nowak, Jacek Pucher, Paulina Sadowska, Paweł Sokołowski, Kinga Szewczyk, Jarosław Tomaszewski

Celem niniejszej publikacji jest omówienie, w sposób kompleksowy i przejrzysty, aktualnego stanu najpopularniejszych gałęzi e-biznesu oraz omówienie e-usług, które posiadają, w perspektywie najbliższych 5 lat, największy potencjał wzrostu w warunkach współczesnej gospodarki. Ponadto, dodatkowym celem jest wskazanie nisz rynkowych, oferujących największy potencjał dla rozwoju e-usług. Dokument powstał jako uaktualnienie i uzupełnienie raportu „Rozwój e-usług na świecie” z 2010 roku.


Spis treści

1 Wprowadzenie do usług świadczonych drogą elektroniczną
2 Opis działania POIG 8.1
3 Opis metodyki badań
4 Katalog usług świadczonych drogą elektroniczną
4.1 Raporty i analiza
4.2 Komunikacja i społeczności
4.3 Finanse
4.4 Informacje
4.5 Reklama i marketing
4.6 Organizacja i zarządzanie
4.7 Edukacja
4.8 Praca
4.9 Zdrowie
4.10 Narzędzia i zasoby
4.11 Handel
4.12 Rozrywka
4.13 Multimedia i telewizja
4.14 Turystyka
5 Sytuacja konkurencyjna na świecie - stan i perspektywy rozwoju w najpopularniejszych branżach e-usług
6 Stan i perspektywy rozwoju niszowych e-usług w Polsce i na świecie
7 Wnioski i rekomendacje
8 Słownik użytych pojęć

Rok wydania: 2012 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Nowe technologie
Data publikacji: 26.04.2012 13:52 Data wytworzenia: 26.04.2012 13:52 Data modyfikacji: 05.01.2017 12:54
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera