Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT – II edycja
Autor: Celina Manuszak, Piotr Nowak, Tadeusz Rudnicki, Paulina Sadowska, Grzegorz Sokołowski, Paweł Żebrowski

Niniejsza publikacja, której celem jest popularyzacja strategii działania opartej na innowacyjności
stanowi aktualizację publikacji Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii informatycznych z 2010 roku. Z tego względu autorzy często posiłkują się poprzednim wydaniem i zaledwie zarysowują kwestie związane z procesami biznesowymi czy też technologiami wykorzystywanymi do udostępniania aplikacji biznesowych odsyłając Czytelnika do publikacji z 2010 r.

W aktualnym wydaniu odmiennie została również rozwiązana systematyka przykładów aplikacji. O ile w 2010 roku obowiązywał podział według automatyzowanych przez aplikacje procesów, to w bieżącym wydaniu przyjęto podział według branż, w których aplikacje są wykorzystywane. Należy zaznaczyć, że ze względu na rozwój systemów informatycznych, ich modułowość, konfigurowalność, skalowalność oraz wykorzystanie nowoczesnych architektur opartych np. na usługach sieciowych wiele z przedstawionych aplikacji mogłoby znaleźć zastosowanie w różnych branżach.


Spis treści

1. Wstęp
2. Przedstawienie działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2.1. Cel działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2.2. Uwarunkowania prawne i formalne udzielenia wsparcia
2.3. Grupa docelowa
2.4. Zakres procesów kwalifikujących się do objęcia wsparciem
2.5. Istotne zmiany w nowelizacji rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
3. Procesy biznesowe realizowane w przedsiębiorstwach
4. Technologie i modele udostępniania usług B2B
4.1. Rozwój aplikacji biznesowych
4.2. Standardy
4.2.1. Standardy automatycznej identyfikacji
4.2.2. Standardy komunikacji elektronicznej (technologie tradycyjne)
4.2.3. Standardy komunikacji elektronicznej (technologie XML)
5. Katalog aplikacji automatyzujących procesy biznesowe
5.1. Edukacja
5.2. Energetyka
5.3. Finanse i bankowość
5.4. Handel
5.5. HR i rekrutacja
5.6. Informatyka
5.7. Inżynieria i budownictwo
5.8. Logistyka
5.9. Magazynowanie
5.10. Media i wydawnictwa
5.11. Motoryzacja
5.12. Nieruchomości
5.13. Produkcja przemysłowa
5.14. Rolnictwo
5.15. Przemysł drzewny i meblarski
5.16. Gastronomia
5.17. Rozrywka i turystyka
5.18. Telekomunikacja
5.19. Ubezpieczenia
5.20. Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
5.21. Ochrona zdrowia
5.22. Systemy zarządzania przedsiębiorstwem
6. Wnioski i rekomendacje dla wdrażania popularnych i sprawdzonych technologii w przedsiębiorstwach
6.1. Automatyzowane procesy biznesowe
6.2. Różnorodność aplikacji dla branż
6.3. Integracja wewnętrzna i zewnętrzna
6.4. Udostępnianie aplikacji w chmurze
6.5. Mobilność
6.6. Wykorzystanie standardów GS1
6.7. Wybór rozwiązanie informatycznego
6.8. Możliwości pozyskania
7. Bibliografia
7.1. Literatura podstawowa
7.2. Źródła internetowe
8. Słownik technologii wykorzystywanych dla świadczenia usług B2B

Rok wydania: 2012 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Nowe technologie
Data publikacji: 12.01.2012 13:05 Data wytworzenia: 12.01.2012 13:05 Data modyfikacji: 05.01.2017 13:09
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera