Zapotrzebowanie na pracowników
Autor: Marcin Kocór, Anna Strzebońska

Raport przygotowany na podstawie badań pracodawców i ofert pracy zrealizowanych w 2013 roku w ramach IV edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. Wiosną 2013 r. mniej pracodawców niż do tej pory deklarowało poszukiwanie nowych osób do pracy. Obniżenie potrzeb zatrudnieniowych dotyczyło właściwie wszystkich pracodawców bez względu na wielkość zatrudnienia i branżę działalności, chociaż było najbardziej widoczne w przypadku pracodawców z sektorów dotychczas wykazujących się znacznym popytem na pracowników – budowlanego i transportowego oraz przemysłowego i górniczego. Ci pracodawcy, którzy deklarowali gotowość zatrudnienia nowych osób najczęściej szukali ich w trzech kategoriach zawodowych: robotników wykwalifikowanych oraz operatów i monterów maszyn(aż 48% respondentów, którzy myśleli o zwiększeniu zatrudnienia chciało przyjąć pracowników do takiej pracy), specjalistów oraz techników i personelu średniego szczebla(29% zapotrzebowania na nowych pracowników), sprzedawców oraz pracowników usług (24% pracodawców szukało nowych pracowników w tych zawodach). Ogólne wymagania pracodawców wobec kandydatów – w porównaniu do lat ubiegłych - pozostały podobne. Szukając osób do pracy, zwracali oni uwagę na takie kryteria, jak: płeć kandydata, doświadczenie i wykształcenie. Oczekiwania pracodawców w zakresie kompetencji również nie uległy zmianom i nadal najbardziej przydatne, ich zdaniem, były trzy rodzaje kompetencji: samo organizacyjne, interpersonalne i zawodowe.


Spis treści

Rozdział 1. Zapotrzebowanie na nowych pracowników

Rozdział 2.  Wymagania wobec nowych pracowników

Rozdział 3.  Trudności ze znalezieniem odpowiednich osób do pracy

Rozdział 4. Kompetencje zatrudnionych pracowników

Rozdział 5. Ocena zmian zatrudnienia

Rok wydania: 2014 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Kapitał ludzki
Data publikacji: 23.09.2014 18:01 Data wytworzenia: 23.09.2014 18:01 Data modyfikacji: 20.01.2017 18:27
Modyfikujący: Karolina Starzyk Udostępniający: Karolina Starzyk Autor dokumentu: Karolina Starzyk