Rynek elektronicznych systemów B2B
Autor: Paweł Mamcarz

Business to Business (angielski skrót B2B) przyjął się jako określenie powiązań między firmami tworzonych za pośrednictwem Internetu, jak również innych elektronicznych systemów wymiany informacji. Wspólną cechą wszystkich relacji zachodzących pomiędzy firmami i określanych jako B2B jest dokonywanie transakcji za pośrednictwem mediów elektronicznych.

Spis treści

1. Co to jest B2B?
1.1. Jak wykorzystać B2B w firmie?
1.2. Dla kogo jest przeznaczone B2B?
1.3. Czym się charakteryzuje rynek B2B?
2. Ekstranety – podstawa systemów B2B
2.1. Dostęp do ekstranetów
2.2. Dlaczego warto mieć ekstranet?
3. Najczęstsze modele wymiany handlowej B2B
3.1. Model aukcyjno – przetargowy
3.2. Model katalogowy (inaczej zw. e-Procurement)
3.3. Co to są spółdzielnie zakupowe?
3.4. Co to są rynki barterowe?
3.5. Rynki pionowe – giełdy towarowe
4. Etapy zawierania transakcji B2B
5. Korzyści związane z systemami B2B
5.1. Kontrola i monitoring wydatków
5.2. Wspomaganie procesu budżetowania i planowania
5.3. Usprawnione raportowanie
5.4. Standaryzacja procesów i asortymentu
6. Kto już zarabia na systemach B2B?
6.1. Nowi gracze
7. Co się zmieni, jeśli uruchomię system B2B w mojej firmie?
8. Rodzaje rynków kreowanych przez B2B
8.1. Rynki kreowane przez kupujących
8.2. Rynki kreowane przez sprzedawców
8.3. Rynki kreowane przez instytucje niezależne
9. Jaki rynek B2B powinienem wybrać dla mojej firmy?
9.1. Jestem dostawcą. Jaki system B2B jest dla mnie?
9.2. Chcę kupować taniej i bardziej efektywnie. Jaki system B2B jest dla mnie?
10. Jak nie pomylić B2B z B2C?
11. Technicze aspekty korzystania z systemów B2B
11.1. Architektura systemów B2B
11.2. Uwarunkowania od strony klientów?
11.3. Uwarunkowania od strony sprzedawców
11.4. Jakie procesy mogą być zaprogramowane w systemach B2B?

Rok wydania: 2008 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Prowadzenie firmy
Data publikacji: 05.11.2008 13:23 Data wytworzenia: 05.11.2008 13:23 Data modyfikacji: 05.01.2017 13:24
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera