Rola User Experience w prowadzeniu e-usług
Autor: Szymon Błaszczyk, Krzysztof Urbański

User Experience to ogół wrażeń, jakich klient, czy ogólniej – użytkownik - doświadcza w związku z naszą usługą bądź produktem. Aby wytłumaczyć lepiej, co oznacza to pojęcie przedstawię trzy przykłady. Na początek dwa niezwiązane z usługami internetowymi.

Spis treści

1. Wstęp
1.1. Przykład pierwszy – restauracja
1.2. Przykład drugi – kuchnia elektryczna
1.3. Przykład trzeci – porównanie About.com i Amazon.com
2. User Experience a powodzenie e-usług
2.1. Google
2.2. Basecamp
2.3. Amazon
3. Składowe User Experience
3.1. Przydatny
3.2. Użyteczny
3.3. Pożądany
3.4. Odnajdywalny
3.5. Dostępny
3.6. Wiarygodny
3.7. Wartościowy
3.8. Podsumowanie
4. Planowanie User Experience
4.1. Etap pierwszy: zrozumieć
4.2. Etap drugi: zaprojektować
4.3. Etap trzeci: dostarczyć
4.4. Unikanie błędów
5. Narzędzia i metody
5.1.Heurystyki
5.2. Wytyczne (Guidelines)
5.3. Wzorce projektowe (Design patterns)
5.4. Manifest
5.5. Persony
5.6. Wireframes
5.7. Testy użyteczności
5.8. Cognitive Walkthrough
5.9. Click tracking
5.10. Test pięciosekundowy (5-Second Test)
5.11. Test Kruga (Krug’s Trunk Test)
6. Szacowanie wartości i ROI inwestycji w User Experience
6.1. Szacowanie oszczędności czasu
6.2. Szacowanie oszczędności transferu danych
6.3. Zyski związane z mniejszą ilością przerywanych transakcji
6.4. Zysk związany z większą konwersją
6.5. Wdrożenie projektowania User Experience do procesu projektowego w organizacji

Rok wydania: 2008 ISBN: Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Marketing
Data publikacji: 05.12.2008 13:28 Data wytworzenia: 05.12.2008 13:28 Data modyfikacji: 05.01.2017 13:32
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera