W czym tkwi siła amerykańskich start-upów
Autor: Rafał Sowiński

Spektakularne sukcesy portali internetowych opartych na nietypowych pomysłach są zachwycające. Bez wątpienia każdy pragnie zaznać smaku sukcesu wynikającego z przetworzenia genialnego pomysłu w produkt, który zdobywa rynek w postępie geometrycznym. Przeanalizujmy zatem czynniki, które sprzyjają oraz czynniki, które blokują postawienie pierwszego kroku. Zastanówmy się również, czy w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki, czynniki te równie silnie oddziałują na młodego przedsiębiorcę.


Spis treści

1. Wstęp
2. Uwarunkowania dla rozwoju start-upów
2.1. Cechy kulturowe determinujące zachowania biznesowe
Szybkie decyzje oraz przyzwolenie na ich następstwa
Akceptacja porażki
Nowe pomysły oraz odwaga do działania
Wiara w powodzenie
Heterogeniczność społeczeństwa i myślenia
Fair play
Otwartość na zmianę
2.2. Rynek
3. Podsumowanie
4. Bibliografia

Rok wydania: 2012 ISBN: Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Start-up
Data publikacji: 03.12.2012 12:49 Data wytworzenia: 03.12.2012 12:49 Data modyfikacji: 03.01.2017 12:49
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera