Użyteczność w aplikacjach B2B
Autor: Jacek Hetman

Aplikacje Business-to-Business (B2B), rozumiane jako kompletne, samodzielne programy użytkowe, przeznaczone do obsługi relacji i transakcji między przedsiębiorcami, są bardziej skomplikowane i bardziej wymagające niż aplikacje webowe Business-to-Customer (B2C) skierowane do indywidualnego odbiorcy. Produkty i usługi oferowane podmiotom gospodarczym są bardziej rozbudowane, a proces zakupu jest bardziej złożony niż w przypadku handlu detalicznego. E-book omawia charakterystykę aplikacji B2B i wytyczne dla projektantów aplikacji B2B oraz pokazuje trendy w zachowaniach klientów biznesowych przy korzystaniu z aplikacji, szukaniu informacji i zamawianiu produktów i usług.


Spis treści

Charakter aplikacji B2B
Wytyczne dla aplikacji B2B
Polecana literatura

Rok wydania: 2010 ISBN: Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Nowe technologie
Data publikacji: 05.07.2010 14:54 Data wytworzenia: 05.07.2010 14:54 Data modyfikacji: 05.01.2017 13:56
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera