Testowanie aplikacji i stron internetowych
Autor: Mirosław Prywata

Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że sprawdzamy jakość tworzonych produktów. Oprogramowanie też jest produktem, a jakość oprogramowania to coś, co jesteśmy w stanie zweryfikować. Środki używane do tego to:

  1. kontrola sposobu wytwarzania oprogramowania
  2. testowanie oprogramowania.

Pierwsza część związana jest z takimi aspektami jak użyta technologia (np. język programowania) czy metody wytwarzania. To w jaki sposób wytwarzamy aplikacje ma wpływ na ich jakość. Jednak nie jest to całkowicie wystarczające – należy jeszcze tę jakość zweryfikować. Do tego właśnie służy testowanie oprogramowania. Ważne jest to, że dla jakości oprogramowania istotne są oba te elementy. Dlatego tworząc aplikacje powinniśmy zadbać o to, by obydwa z nich wzajemnie się uzupełniały – dopiero to daje kontrolę nad jakością dostarczonego produktu.
W niniejszym e-booku skupimy się na drugim z wymienionych obszarów, czyli testowaniu oprogramowania.


Spis treści

Wprowadzenie
Koszty testów
Czy testy są konieczne i czy możemy ufać programistom?
Rodzaje testów
Testy automatyczne
Testy wydajnościowe
Retesty
Testy regresywne
Testy modułowe i systemowe
Testy z udziałem użytkownika
Kategoryzacja błędów
Zlecanie testów na zewnątrz
Dlaczego warto prowadzić testy?
Podsumowanie
Źródła

Rok wydania: 2010 ISBN: Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Nowe technologie
Data publikacji: 05.07.2010 14:57 Data wytworzenia: 05.07.2010 14:57 Data modyfikacji: 05.01.2017 14:00
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera