Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce - Raport 2012
Autor: Aleksander Bąkowski, Marzena Mażewska, Elwira Koprowska-Skalska, Jacek Kotra, Karol Lityński, Marek Mika, Ewa Popielczak, Andrzej Siemaszko, Małgorzata Snarska-Świderska, Anna Tórz

Raport o Ośrodkach Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Publikacja ma charakter informacyjno-popularyzacyjny. W raporcie dokonano syntetycznej charakterystyki aktywności poszczególnych typów ośrodków oraz zdiagnozowano bariery ich rozwoju. W oparciu o przeprowadzone badanie ośrodków przedstawiono też wnioski i rekomendacje dla ich dalszego efektywnego rozwoju.


Spis treści

1. Uwarunkowania rozwoju infrastruktury wsparcia w Polsce

2. Parki Technologiczne

3. Preinkubatory i Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

4. Inkubatory Przedsiębiorczości

5. Centra Transferu Technologii

6. Fundusze Kapitału Zalążkowego

7. Sieci Aniołów Biznesu

8. Lokalne Fundusze Pożyczkowe

9. Fundusze Poręczeń Kredytowych

10. Ośrodki Szkoleniowo-Doradcze

11. Polskie Platformy Technologiczne

Rok wydania: 2012 ISBN: 978-83-7633-158-4 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Instytucje Otoczenia Biznesu
Data publikacji: 21.06.2012 18:34 Data wytworzenia: 21.06.2012 18:34 Data modyfikacji: 20.01.2017 18:29
Modyfikujący: Karolina Starzyk Udostępniający: Karolina Starzyk Autor dokumentu: Karolina Starzyk