Zamówienia Publiczne Organizacji Narodów Zjednoczonych – praktyczny przewodnik
Autor: Maciej Lubiszewski

Roczna wartość zamówień udzielonych przez podmioty funkcjonujące w ramach systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych wyniosła w 2015 roku 17,5 miliarda USD. Rynek ten, chociaż bardzo atrakcyjny, pozostaje wciąż niedostatecznie zagospodarowany przez polskich przedsiębiorców. Jednym z kluczowych aspektów wpływających na ten stan rzeczy jest nieznajomość regulujących go procedur. Chcąc zmienić ten stan rzeczy, przygotowaliśmy dla Państwa publikację, która w przystępny sposób przybliża najistotniejsze zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi ONZ, począwszy od rejestracji w bazie dostawców, przez omówienie kluczowych czynności w toku postępowania o udzielenie zamówienia, po środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom.


Spis treści

Rozdział 1. System organizacji Narodów Zjednoczonych

Rozdział 2. Rynek zamówień w systemie ONZ

Rozdział 3. Baza Global Marketplace (UNGM)

Rozdział 4. Procedura udzielania zamówień przez ONZ

Rozdział 5. Kluczowe czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Rozdział 6. Środki ochrony prawnej

 

 

Rok wydania: 2016 ISBN: 978-83-7633-319-9 Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Zamówienia publiczne
Data publikacji: 29.12.2016 14:21 Data wytworzenia: 29.12.2016 14:21 Data modyfikacji: 05.01.2017 14:31
Modyfikujący: Karolina Starzyk Udostępniający: Karolina Starzyk Autor dokumentu: Karolina Starzyk