Kadry i rozwój
Autor: Krzysztof Garski, Waldemar Wierżyński

Początek nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 to dobra okazja, by przyjrzeć się efektom wdrażania Funduszy Europejskich w latach 2007-2013. W niniejszej publikacji prezentujemy dwadzieścia jeden studiów przypadków firm, które zdecydowały się rozwijać swoje kadry z pomocą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), którego bezpośrednim następcą jest Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER).

Wspólną cechą opisywanych firm jest ich szybki rozwój. Rosnąca sprzedaż i zdobywanie nowych rynków zbytu wiązało się często z koniecznością zwiększenia zatrudnienia i tworzeniem nowych stanowisk menedżerskich. Przedsiębiorstwa te stanęły przed koniecznością pilnego doskonalenia kadr. Często zmagały się z brakami w doświadczeniu nowo rekrutowanych pracowników, wdrażaniem jednolitych standardów obsługi klientów czy z koniecznością lepszego wykorzystania doświadczenia pracowników z grupy wiekowej 45+.

Przedstawione studia przypadków potwierdzają przydatność PO KL jako narzędzia wspierającego rozwój kadr w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Program pomagał ograniczać najbardziej palące luki kompetencyjne w polskich przedsiębiorstwach, przyczyniając się tym samym do rozwoju polskiej gospodarki.

Wywiady przeprowadzone z kadrą zarządzającą i pracownikami uczestniczącymi w szkoleniach pokazały istotną rolę szkoleń z zakresu kompetencji miękkich w rozwoju przedsiębiorstw. Przedstawiciele firm podkreślają, że przeprowadzone szkolenia przyczyniły się do zwiększenia motywacji, lepszej komunikacji wewnątrz firmy oraz do skuteczniejszej obsługi klienta.

Mamy nadzieję, że lektura publikacji będzie dla Państwa inspirująca i zachęci do inwestowania w kadry. W dojrzałej gospodarce, a za taką coraz bardziej uznać można Polskę, kompetentni pracownicy to jeden z najcenniejszych atutów przedsiębiorstwa.


Spis treści

1. 4PROFI-T: Telepraca dla rozwoju

2. Aelia Polska: Sprzedawać po angielsku

3. ALSTOM Power: Zarządzanie dla mistrzów

4.  ARRA: Komunikacja i współpraca

5. Bank Spółdzielczy we Wschowie: Cenny kapitał ludzki

6. BZ WBK: Obsługa na poziomie VIP

7. Grupa Ciech: Mentoring w firmie z tradycjami

8. Clar System: Porządek w kadrach

9.  Coface Poland: Ciągłe dokształcanie

10. MPWiK: Integracja pokoleń

11. Poczta Polska: Doradca zamiast urzędnika

12. Grupa PSB: W jedności siła

13. Grupa Rovese: Od kierowania do zarządzania

14. STAWET: Planowanie i efekty

15. T-MOBILE: Działania ponad standard

16. TG Instalacje: Nadążyć za rozwojem

17. Topmet Light: Cel – motywacja

18. Travelplanet: Kadry dla turystyki

19. TU INTER Polska: Awansować i szkolić

20. TYTANIUM Rental: Odpowiedź na kryzys

21. ZDZ Białystok: Doskonalą siebie i innych

 

 

Rok wydania: 2013 ISBN: 978-83-7633-268-0 Rodzaj: Dobre praktyki
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Kapitał ludzki
Data publikacji: 19.11.2013 14:09 Data wytworzenia: 19.11.2013 14:09 Data modyfikacji: 05.01.2017 14:36
Modyfikujący: Paulina Jaworska Udostępniający: Paulina Jaworska Autor dokumentu: Paulina Jaworska