Mobilne przedsiębiorstwo z wykorzystaniem e-usług
Autor: Jacek Hetman

Przedsiębiorcy obecni na europejskim, wspólnotowym rynku nie potrzebują argumentów przemawiających za stosowaniem rozwiązań mobilnych w biznesie. Powszechny dostęp do łączności bezprzewodowej jest dziś naturalnym zjawiskiem i trudno uwierzyć, że kilkanaście lat temu te technologie były poza zasięgiem rodzimego biznesu. Obecnie przedsiębiorcy i ich pracownicy stosują technologie mobilne, lecz zawsze jest uzasadnione pytanie o to, czy zmiany dokonują się w oparciu o przemyślany pomysł na mobilny biznes, czy istnieje biznesowe uzasadnienie dokonywania zmian w firmie i czy przedsiębiorca ma wyobrażenie o architekturze tych zmian.


Spis treści

Szkic mobilnego przedsiębiorstwa
Technologie łączności bezprzewodowej i urządzenia mobilne
E-usługi w mobilnym biznesie
Rozdział pierwszy: Koncepcja mobilnego przedsiębiorstwa
Co oznacza mobilność przedsiębiorstwa
Korzyści mobilności
Ryzyko mobilnych przekształceń
Ewolucyjne zmiany
Szerokie pojęcie mobilnych zmian
Praktyczne ujecie zmian
Mobilny szef, mobilny pracownik
Mobilne biuro, kadry, księgowość
Ograniczenia biznesowe i techniczne
Mobilna strategia
Zrozumienie i zastąpienie starych rozwiązań
Co mobilne nigdy nie będzie
Rozdział drugi: Wykorzystanie e-usług w mobilnym przedsiębiorstwie
Wsparcie zarządzania projektami
Wsparcie handlu
Wsparcie obsługi klienta
Wsparcie finansowania i rozliczeń
Wsparcie logistyki
Wsparcie administracji firmą i controllingu
Godny zaufania mobilny biznes

Rok wydania: 2010 ISBN: Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Start-up
Data publikacji: 05.08.2010 16:16 Data wytworzenia: 05.08.2010 16:16 Data modyfikacji: 05.01.2017 15:19
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera