Uzasadnienie Biznesowe dla przedsięwzięć internetowych
Autor: Mirosław Prywata

Kluczowym elementem niemal każdego rodzaju przedsięwzięcia jest stworzenie odpowiedniego uzasadnienia dla uruchomienia projektu. W przypadku projektów rolę tą spełnia uzasadnienie biznesowe.


Spis treści

 1. Wprowadzenie
 2. Definicje i powody stosowania uzasadnienia biznesowego
  Zmiana biznesowa
  Korzyści w projektach
  Uzasadnienie Biznesowe w projektach
 3. Główne elementy Uzasadnienia Biznesowego w PRINCE2
  Podsumowanie
  Powody podjęcia projektu
  Możliwe rozwiązania biznesowe
  Oczekiwane korzyści
  Przewidywane niepożądane skutki
  Terminy
  Koszty
  Ocena inwestycji
  Główne ryzyka
 4. Uzasadnienie Biznesowe a Biznes Plan przedsięwzięcia
Rok wydania: 2010 ISBN: Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Zakładanie firmy
Data publikacji: 05.05.2010 16:32 Data wytworzenia: 05.05.2010 16:32 Data modyfikacji: 05.01.2017 15:34
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera