Zarządzanie ryzykiem w małych projektach
Autor: Mirosław Prywata

Specyfika różnych przedsięwzięć, a więc np. ich unikalność i wieloaspektowość, powodują, że niepewność (a więc ryzyko) stanowi ich nieodłączną część. Poziom tej niepewności nie zawsze jest taki sam, różni się w zależności od rodzaju przedsięwzięcia, sposobu prowadzenia i wielu innych aspektów. Należy pamiętać, że nawet w przypadku tzw. bezpiecznych przedsięwzięć, gdzie ryzyko jest niskie, poziom ryzyka nie spada do zera.

Niniejszy e-book jest w całości poświęcony sposobom radzenia sobie z ryzykiem w projektach ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi i technik, których można użyć w małych projektach.


Spis treści

1. Ryzyko w przedsięwzięciach
2. Definicje
3. Metody zarządzania ryzykiem
3.1. M_o_R, Management of Risk
3. 2. Ryzyko w PRINCE2
3.3. Ryzyko w PMBoK Guide
3. 4. Przyczyna, zdarzenie i skutek
3. 5. Reakcje na ryzyko
4. Techniki i narzędzia zarządzania ryzykiem
4. 1. Rejestry ryzyka
4. 2. Macierz ryzyka
4. 3. Analiza Pareto
4. 4. Tolerancja ryzyka
4. 5. Pieniężna (finansowa) wartość oczekiwana
4. 6. Wskaźniki wczesnego ostrzegania
5. Budżet związany z ryzykiem
5.1. Budżet rezerwowy (rezerwa strategiczna)
5. 2. Rezerwa operacyjna
6. Zastosowanie zarządzania ryzykiem w małych projektów
7. Przykładowe kategorie ryzyka
8. Źródła

Rok wydania: 2010 ISBN: Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Prowadzenie firmy
Data publikacji: 18.04.2010 16:39 Data wytworzenia: 18.04.2010 16:39 Data modyfikacji: 05.01.2017 15:39
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera