Relacje z klientami w e-biznesie
Autor: Paulina Okonek

Zarówno w przypadku biznesu tradycyjnego jak i biznesu internetowego, wszystkie decyzje podejmowane są przez firmy z myślą o obecnych oraz potencjalnych klientach. Wynika to z tego, że tylko zadowoleni klienci mogą stać się klientami lojalnymi, którzy stanowią podstawę dla zachowania rentowności biznesu w dłuższej perspektywie. Relacje między klientami a firmami nie opierają się dziś już włącznie na transakcjach, których przedmiotem są produkty i usługi. Podstawą tych relacji jest dostarczanie kompleksowych wartości, za pomocą których klienci zaspokoić mogą zróżnicowane potrzeby, w zamian za co klienci generują rentowność firm. Powoduje to powstanie złożonych relacji pomiędzy firmami, a ich klientami. Obecny poziom konkurencji wymusza na firmach znaczne pogłębianie działania w celu usatysfakcjonowania klientów oraz pozyskania i utrzymania lojalności zadowolonych klientów.


Spis treści

1. Wprowadzenie
2. Podstawowe pojęcia i definicje
3. Różnice pomiędzy e-biznesem a przedsięwzięciem tradycyjnym w zakresie relacji z klientami
3.1. Wirtualizacja
3.2. Indywidualizacja
3.3. Usieciowienie
3.4. Marketing doświadczeń
3.5. Cykl życia klienta
4. Wpływ obsługi e-klienta na budowane relacje
5. Lojalność e-klienta
5.1. Metody pomiaru lojalności
5.2. Wskaźniki lojalności
6. Podsumowanie
7. Źródła

Rok wydania: 2010 ISBN: Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Prowadzenie firmy
Data publikacji: 05.08.2010 16:40 Data wytworzenia: 05.08.2010 16:40 Data modyfikacji: 05.01.2017 15:42
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera