Zastosowanie metodyk zarządzania projektami w tworzeniu aplikacji internetowych
Autor: Mirosław Prywata

Jednym z istotnych aspektów działalności organizacji jest godzenie bieżącej działalności operacyjnej z wyzwaniami ciągłej zmiany, doskonalenia i dostosowywanie się do warunków zewnętrznych. Przedsięwzięcia te ze względu na swój charakter określane są zwykle mianem projektów. W niniejszym e-booku przyjrzymy się sposobowi podejścia do realizacji takich przedsięwzięć, istniejącym praktykom na rynku oraz przykładem wykorzystania takiej metody w odniesieniu do niedużego projektu.


Spis treści

1. Wprowadzenie
2. Definicje
3. Metodyki projektowe
3.1. PRINCE2
3.2. Project Management Body of Knowledge
4. Metodyki wytwórcze
5. Dostosowanie metodyk do małych projektów
6. Podsumowanie
7. Źródła

Rok wydania: 2010 ISBN: Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Nowe technologie
Data publikacji: 05.08.2010 16:44 Data wytworzenia: 05.08.2010 16:44 Data modyfikacji: 05.01.2017 15:46
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera