Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią
Autor: Jerzy Gontarz, Agnieszka Wysocka

Wsparcie w Programie Rozwoju Polski Wschodniej  służy powstawaniu nowych przedsięwzięć związanych z usprawnieniem sieci drogowej, przygotowaniem terenów pod inwestycje, rozwojem uczelni, infrastruktury kongresowej, parków technologicznych, szerokopasmowych sieci dostępu do internetu i rozwojem ekologicznego transportu publicznego. Dofinansowane projekty zwiększają atrakcyjność turystyczną i inwestycyjną pięciu wschodnich regionów – Warmii i Mazur, Podlasia, Podkarpacia, Lubelszczyzny i Ziemi Świętokrzyskiej, a także pobudzają innowacyjność i przedsiębiorczość wśród ich mieszkańców.
Nowe wydziały na uczelniach, nowoczesne laboratoria, dobrze wyposażone sale dydaktyczne przyciągają studentów i pracowników naukowych z Polski i zagranicy. Współpraca w zakresie promocji wzmacnia rozpoznawalność regionów, przyciąga większą liczbę turystów i inwestorów. Wspólne projekty badawczo-rozwojowe prowadzone w ramach klastrów integrują środowiska branżowe i zwiększają ich potencjał na rynku krajowym oraz międzynarodowym. Ośrodki metropolitarne tworząc nowe centra targowe i kongresowe, przyczyniają się do rozwoju firm usługowych a także zwiększają zainteresowanie inwestorów.
Pracy jest jeszcze sporo, bo na obecnym etapie wdrażania, w połowie perspektywy finansowej obejmującej lata 2007-2013, wiele projektów jest w trakcie realizacji. Niektóre z nich dopiero startują, ale już dziś widać efekty i pozytywne zmiany w województwach objętych programem Polski Wschodniej.


Spis treści

Dla rozwoju Polski Wschodniej
Nowoczesna gospodarka
Społeczeństwo informacyjne
Ośrodki wzrostu
Drogi
Turystyka

Rok wydania: 2011 ISBN: Rodzaj: Dobre praktyki
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 05.04.2011 20:02 Data wytworzenia: 05.04.2011 20:02 Data modyfikacji: 09.01.2017 11:18
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera
Publikacje powiązane: