Dobre praktyki wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce
Autor: Anna Rogut, Bogdan Piasecki, Michał Klepka, Paweł Czyż

Regionalne Strategie Innowacji to fundament budowania gospodarki opartej na wiedzy w polskich województwach. Choć ich wdrażanie nie zawsze przebiega płynnie, to istnieje wiele dowodów na to, że RSI może przyczynić się do sukcesu regionu i podniesienia jego konkurencyjności. Aż 80 przykładów skutecznej realizacji RSI przynosi wydana przez PARP publikacja pod tytułem „Dobre praktyki wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce”.

Rośnie rola regionów w kształtowaniu polityki innowacyjnej Unii Europejskiej. Obok Komisji Europejskiej i rządów państw członkowskich to właśnie regiony odgrywają najbardziej znaczącą rolę w jej kształtowaniu. Ich znaczenie zostało jeszcze bardziej podkreślone w obowiązującej obecnie strategii Europa 2020, która akcentuje konieczność budowania gospodarki opartej na wiedzy w ścisłej współpracy z regionami. Nie będzie to zadanie ani proste, ani łatwe, bowiem jak pokazują dane OECD, aż 50 proc. środków, które trafiają na innowacje w krajach członkowskich organizacji, wydawane jest w zaledwie 13 proc. regionów. Także połowa zgłoszeń patentowych w krajach OECD pochodzi z zaledwie 20 proc. najbardziej innowacyjnych regionów. Niemałym wyzwaniem jest więc podniesienie poziomu innowacyjności pozostałych obszarów.


Spis treści

1.Metody wyboru dobrych praktyk
1.1. Punkt wyjścia do szukania dobrych praktyk
1.2. Źródła danych o dobrych praktykach
1.2.1. Ogólne założenia
1.2.2. Identyfikacja projektów — potencjalnych dobrych praktyk
1.2.3. Wybór dobrych praktyk
1.3. Kryteria selekcji dobrych praktyk
1.3.1. Benchmarking a najlepsze praktyki
1.3.2. Benchmarking regionalny
1.3.3. Pojęcie dobrych praktyk
1.3.4. Kryteria selekcji dobrych praktyk
1.3.5. Zalety dobrych praktyk
2. Dobre praktyki wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji
2.1. Wiedza, umiejętności, kwalifikacje
2.2. Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)
2.3. Sieci, klastry
2.4. Technologie społeczeństwa informacyjnego
2.5. Transfer wiedzy i technologii
2.6. Usługi dla innowacji
2.7. Finanse na innowacje
2.8. Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną
3. Informacje o regionach

Rok wydania: 2009 ISBN: 978-83-928567-2-6 Rodzaj: Dobre praktyki
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Instytucje Otoczenia Biznesu
Data publikacji: 04.12.2009 16:30 Data wytworzenia: 04.12.2009 16:30 Data modyfikacji: 05.01.2017 16:33
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera