Przywództwo, współpraca i doskonalenie, czyli co świadczy o sukcesie wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji
Autor: Michał Klepka, Michał Opieczyński

Jak skutecznie wdrażać Regionalne Strategie Innowacji? Jakie są najczęściej spotykane przy tym bariery? Odpowiedzi na te niełatwe pytania dostarczają autorzy wydanej przez PARP publikacji  „Przywództwo, współpraca i doskonalenie, czyli co świadczy o sukcesie wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji”. Wśród elementów skutecznego zarządzania RSI wymieniają takie elementy, jak przywództwo, partnerstwo, koordynacja, kultura innowacji, monitoring, ewaluacja. Co ważne, znaczenie tych pojęć wyjaśniają z uwzględnieniem kontekstu regionalnego, dostarczając czytelnikowi wielu praktycznych wskazówek.

Wśród zaleceń OECD dla tzw. policy makers odpowiedzialnych za politykę innowacyjną na poziomie regionalnym znajdziemy i takie, by oprzeć ją z jednej strony na identyfikacji silnych stron regionu i jego atutów gospodarczych, a z drugiej – o analizę trendów w globalnej gospodarce. Eksperci OECD zalecają by w pierwszej kolejności decydenci skupili uwagę na trzech elementach: regionalnych instytucjach odpowiedzialnych za wsparcie innowacji w kontekście polityk prowadzonych na szczeblu centralnym, regionalnych systemach innowacji (jakie są słabe i mocne strony regionu?) oraz na wyborze tego, co coraz częściej określa się mianem inteligentnej specjalizacji. Zależności między prowadzoną w regionie polityką innowacyjną a jego sukcesem gospodarczym znalazły się też w centrum uwagi wydanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości publikacji pod tytułem „Przywództwo, współpraca i doskonalenie, czyli co świadczy o sukcesie wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji”. „Co sprawia, że pewne regiony kwitną, podczas gdy inne nie mogą odnaleźć właściwej ścieżki rozwoju? Od 2002 roku regiony w Polsce próbują znaleźć odpowiedź na to pytanie, opracowując i wdrażając Regionalne Strategie Innowacji. Ich celem jest stworzenie warunków do współpracy pomiędzy różnymi partnerami w regionie oraz szukanie specyficznej i niepowtarzalnej metody wzmacniania procesów innowacyjnych w firmach” – zastanawiają się autorzy publikacji. Jak przekonują, największym wyzwaniem w rozwoju regionalnych innowacji nie jest brak pieniędzy (tych bowiem ostatnio nie brakuje, żeby wspomnieć chociażby o programach operacyjnych współfinansowanych z Funduszy Europejskich), ale brak wiedzy, jak skutecznie integrować politykę innowacyjną z innymi politykami realizowanymi w danym regionie.


Spis treści

I. Metodologia badań
II. Wyzwania procesu zarządzania RSI
III. Funkcje modelu good governance

Rok wydania: 2009 ISBN: 978-83-928567-1-9 Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 09.12.2009 16:38 Data wytworzenia: 09.12.2009 16:38 Data modyfikacji: 05.01.2017 16:40
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera