Sięgając gwiazd – polski sektor kosmiczny
Autor: Kinga Gruszecka

Zainteresowanie przestrzenią kosmiczną w Polsce sięga przełomu XV i XVI wieku.  Najsłynniejszy polski astronom, po opublikowaniu swojego dzieła „O obrotach sfer niebieskich”  doprowadził do jednej z najważniejszych rewolucji naukowych na świecie - Prze­wrotu Kopernikańskiego. W 1978 roku na pokładzie statku załogowego Soyuz-30 poleciał pierwszy, jak dotąd jedyny, polski astronauta – Mirosław Hermaszewski.

Pierwsze polskie firmy prywatne oferujące usługi oparte na technikach satelitarnych zaczęły powstawać po podpisaniu umowy z Europejską Agencją Kosmiczną o współpracy w zakresie pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej w 1994 roku, którą następnie rozszerzono w roku 2002.

19 listopada 2012 roku Polska stała się pełnoprawnym członkiem ESA, co stworzyło polskim przedsiębiorcom prowadzącym działalność w sektorze kosmicznym nowe możliwości: pozyskania dofinansowania dla najlepszych projektów w obszarze technologii kosmicznych i satelitarnych, udziału w przetargach ogłaszanych przez agencję, dostępu do laboratoriów badawczych i infrastruktury na najwyższym światowym poziomie oraz szanse nawiązania współpracy przy realizacji dużych, międzynarodowych projektów.

Broszura „Sięgając gwiazd – polski sektor kosmiczny” została wydana w celach informacyjno - promocyjnych polskiego sektora kosmicznego i jest pierwszym opracowaniem, które w sposób kompleksowy opisuje najważniejsze zagadnienia związane z tym sektorem, min.:

  • historię polskiej aktywności kosmicznej,
  • polskie osiągnięcia w tej dziedzinie, zarówno w kraju, jak i na forum międzynarodowym,
  • wiodące podmioty polskiego sektora kosmicznego.

Spis treści

Polska
Historia aktywności kosmicznej
Polityka kosmiczna
W kosmosie i na Ziemi
Przedsiębiorstwa
Wybrane instytucje naukowo-badawcze
Mapa kompetencji

Rok wydania: 2016 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Nowe technologie
Data publikacji: 05.09.2016 20:27 Data wytworzenia: 05.09.2016 20:27 Data modyfikacji: 13.01.2017 11:41
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera