Raport z badania rynku PPP wśród przedsiębiorców
Autor: Irena Herbst, Tomasz Jagusztyn-Krynicki

„Raport z badania rynku ppp wśród przedsiębiorców – firm doradczych i instytucji finansowych” to nie tylko profesjonalna ocena funkcjonowania rynku ppp przez jednostki posiadające największe doświadczenie w realizacji projektów ppp, lecz także rekomendacje i prognozy rozwoju tej formuły współpracy w Polsce. Raport został przygotowany w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

Jak obecnie wygląda rynek ppp w Polsce? Badani eksperci wskazywali dużą liczbę małych projektów jako specyfikę polskiego rynku ppp. Charakterystyczne jest także realizowanie projektów ppp w oparciu o umowę koncesji (66% ogłoszeń i 67% zawartych umów).

Pomimo licznych barier dla rozwoju ppp, prognozy stawiane przez ekspertów są optymistyczne - przewidują wzrost rynku ppp za pięć lat do 30-40 podpisanych umów rocznie. Z badania wynika, iż rozwojowi formuły ppp w Polsce będą sprzyjały przede wszystkim czynniki zewnętrzne. Kryzys finansów publicznych, zasady wydatkowania środków z perspektywy unijnej 2014 – 2020 oraz brak możliwości finansowania wszystkich inwestycji ze środków publicznych, będzie tworzył sprzyjający klimat dla partnerstwa publiczno-prywatnego. Czynniki wewnętrzne, które mogą wpływać pozytywnie na rozwój rynku ppp, to: rozwijanie rynku szkoleń, uporządkowanie regulacji prawnych i finansowych oraz standardów ich stosowania, a także upowszechnianie dobrych praktyk.


Spis treści

1. Wprowadzenie, cele i metodologia badania

2. Zagadnienia (obszary) badawcze

3. Główne wnioski i rekomendacje

4. Rozwój rynku PPP

5. Doradca w projekcie PPP

6. Rynek instytucji finansowych a rynek PPP 

7. PPP Unit i rozwój instytucjonalny

8. Spis wykresów i schematów

Rok wydania: 2013 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: PPP
Data publikacji: 15.10.2013 16:44 Data wytworzenia: 15.10.2013 16:44 Data modyfikacji: 09.01.2017 15:12
Modyfikujący: Paulina Jaworska Udostępniający: Paulina Jaworska Autor dokumentu: Paulina Jaworska