Nowe podejście do zamówień publicznych. Raport z badań 2013
Autor: Anna Kowalewska, Jacek Szut

Przedstawiamy wyniki III edycji badań rynku zamówień publicznych realizowanych w ramach projektu systemowego pt. „Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo”. Ich celem było dokonanie pogłębionej analizy barier w dostępie małych i średnich przedsiębiorstw do tego rynku oraz utrudnień w rozwoju zamówień innowacyjnych i elektronicznych.

Raport dostarcza unikatowych danych o rynku zamówień publicznych, w tym m.in. wiedzy na temat funkcjonowania na rynku zamówień publicznych dwóch jego głównych uczestników – wykonawców z sektora MSP oraz zamawiających. Badanie pozwoliło na poznanie opinii obu tych stron o rynku, poziomu ich wiedzy, przygotowania i potencjału do obsługi zamówień, w tym innowacyjnych i elektronicznych.

Cykliczny charakter badania pozwolił na dokonanie analizy zmian jakie zaszły na rynku zamówień publicznych w latach 2011-2013. Badanie pokazało, że w trzech ostatnich latach wzrosła skłonność małych i średnich przedsiębiorców do współpracy w realizacji zamówień, zwiększyła się liczba wykonawców przekonanych o bardzo łatwym dostępie do ogłoszeń o zamówieniach publicznych, poprawiła się także opinia wykonawców na temat przydatności informacji zawartych w specyfikacjach zamówień (SIWZ). Ponadto, zdecydowana większość zamawiających deklaruje wysoką świadomość co do rozwiązań sprzyjających udziałowi MSP w rynku zamówień publicznych. Jednocześnie odnotowano spadek odsetka przedsiębiorców z sektora MSP działających na rynku zamówień publicznych, utrzymuje się także dominacja kryterium cenowego.


Spis treści

1. Streszczenie

2. Informacje o badaniu

3. Metodologia badań

4. Rynek zamówień publicznych oczami wykonawców

5. Rynek zamówień publicznych oczami zamawiających

6. Rekomendacje

7. Załącznik 1. Kobiety i mężczyźni na rynku zamówień publicznych – synteza

8. Aneks Metodologiczny badania zrealizowanego w ramach projektu „Nowe podejście do zamówień publicznych – projekt badawczy” (2013 r.)

Rok wydania: 2013 ISBN: 978-83-7633-296-3 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Zamówienia publiczne
Data publikacji: 15.10.2013 10:55 Data wytworzenia: 15.10.2013 10:55 Data modyfikacji: 09.01.2017 10:19
Modyfikujący: Paulina Jaworska Udostępniający: Paulina Jaworska Autor dokumentu: Paulina Jaworska