(R)ewaluacja Poszukiwanie nowych metod oceny efektów
Autor: Agnieszka Haber, Zuzanna Popis

Zapraszamy do zapoznania się z 9 tomem z serii wydawniczej PARP „Ewaluacja”.

Na łamach publikacji, którą mamy przyjemność zaprezentować czytelnicy będą mieli okazję zapoznać się z tekstami wybitnych, światowych ekspertów z dziedziny ewaluacji, a także specjalistów w zakresie metodologii i praktyków ewaluacji. Pierwsza część książki poświęcona została roli i przyszłości ewaluacji jako dyscypliny – swoimi opiniami podzielili się prof. Michael Scriven, który stawia tezę o prymacie ewaluacji nad innymi dyscyplinami oraz prof. Michael Quinn Patton, który prognozuje, jakie trendy będą wpływały na rozwój ewaluacji w najbliższych latach. Druga część z kolei porusza zagadnienia metodologiczne – czytelnicy mogą zapoznać się tu z zastosowaniami w ocenie efektów interwencji publicznych takich metod, jak: randomizowane próby kontrolne , analiza kosztów i korzyści czy metaanaliza.

Mamy nadzieję, że publikacja, którą przekazujemy, spotka się z Państwa zainteresowaniem i stanowić będzie inspirację dla Państwa praktyki zawodowej.


Spis treści

1. Ewaluacja jako rewolucyjna dyscyplina

2. Ewaluacja skoncentrowana na wykorzystaniu

3. Przyszłe trendy w ewaluacji

4. Droga do nagrody: spojrzenie na ewaluację kontrfaktyczną z dwóch perspektyw

5. Stosowanie metod mieszanych w ewaluacji na potrzeby kształtowania polityk publicznych

6. Różne oblicza randomizowanych prób kontrolnych

7. Wykorzystywanie ewaluacji wpływu do podejmowania decyzji dotyczących polityk: od ewaluacji do wyceny

8. Skuteczność Aktywnych Polityk Rynku Pracy: wyniki metaanaliz

Rok wydania: 2013 ISBN: 978-83-7633-272-7 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Ewaluacja
Data publikacji: 15.10.2013 13:40 Data wytworzenia: 15.10.2013 13:39 Data modyfikacji: 22.01.2017 11:21
Modyfikujący: Paulina Jaworska Udostępniający: Paulina Jaworska Autor dokumentu: Paulina Jaworska