Turystyka w Polsce Wschodniej
Autor: Monika Kaczorowska, Andrzej Szoszkiewicz, Krzysztof Orłowski, Waldemar Wierżyński

W ramach osi priorytetowej V PO RPW „Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne: realizowane są dwa działania: V.1 PO RPW „Promowanie zrównoważonego rozwoju turystycznego” i V.2 „Trasy rowerowe”. W ramach działania V.1 przygotowano projekt promujący Polskę Wschodnią jako atrakcyjne miejsce aktywnego wypoczynku. Beneficjentem projektu jest Polska Organizacja Turystyczna. Projekt składa się z dwóch komponentów.

Pierwszy z nich polegał na opracowaniu „Studium uwarunkowań atrakcyjności turystycznej Polski Wschodniej”, a drugi na przeprowadzeniu kampanii promocyjnej. Informacje zebrane w studium pozwoliły na określenie grup docelowych dla projektu, określenie typów turystyki charakterystycznej dla Polski Wschodniej i atrakcji dla grup docelowych.


Spis treści

Duży potencjał turystyczny Polski Wschodniej
Mapa ścieżek rowerowych
Na dwóch kółkach przez Polskę
Jak się realizuje megainwestycję
Technologie w służbie turystyki
Trasy rowerowe rozwiną turystykę

Rok wydania: 2012 ISBN: 978-83-7633-171-3 Rodzaj: Dobre praktyki
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Infrastruktura
Data publikacji: 09.11.2012 11:07 Data wytworzenia: 09.11.2012 11:07 Data modyfikacji: 09.01.2017 11:15
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera