Ryzyko walutowe w działalności małych i średnich polskich przedsiębiorstw eksportowych
Autor: Jacek Maliszewski

Czy polskie przedsiębiorstwa zarządzają ryzykiem kursu walutowego? Czy działania takie są powszechnie stosowane? Niestety nie! Tylko kilka procent firm uzyskujących przychody wyrażone w walucie obcej oraz firm ponoszących koszty w walucie zagranicznej zarządza ryzykiem kursowym. Co jest przyczyną tego stanu rzeczy? Dlaczego tak mała liczba przedsiębiorców stara się, aby zmieniający się (czasami w sposób gwałtowny) kurs walutowy nie pogarszał sytuacji finansowej ich firm?

Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele. Przedsiębiorstwa obawiają się zarządzać ryzykiem kursowym, gdyż kojarzy się to im ze spekulacją instrumentami pochodnymi (głośna sprawa z tak zwanymi „toksycznymi opcjami”). Przedsiębiorstwa są przekonane, iż ubezpieczenie ryzyka kursowego jest bardzo kosztowne. Przyczyna tego stanu rzecz jest także niski stopień edukacji w dziedzinie zarządzania ryzykiem kursowym.


Spis treści

Rozdział 1. Rynek wymiany waluty – informacje podstawowej

Rozdział 2. Czy warto zarządzać ryzykiem kursu walutowego?

Rozdział 3. Co to jest pozycja walutowa? Jaką pozycję walutową ma eksporter?

Rozdział 4. Długa pozycja walutowa – sytuacja niezabezpieczonego eksportera

Rozdział 5. Rodzaje zleceń kupna/sprzedaży – jako narzędzia służące do zarządzania ryzykiem kursu walutowego

Rozdział 6. Zakup i sprzedaż waluty na termin – czyli czym jest forward i futures walutowy oraz w jakim celu dokonuje się takich transakcji?

Rozdział 7. Jakie zdarzenia gospodarcze wywołują ryzyko kursu walutowego?

Rozdział 8. Kto generuje ryzyko kursowe w firmie?

Rozdział 9. Spekulacja świadoma i nieświadoma – fakty i mity

Rozdział 10. Rodzaje faktur – jako dokumenty sprzedaży oraz metody zabezpieczania ryzyka kursowego

Rozdział 11. Kiedy należy otworzyć transakcję zabezpieczającą, a kiedy należy ją zrealizować (zamknąć) dla różnego rodzaju faktur

Rozdział 12. Rodzaje ryzyk kursowych ze względu na czas trwania ryzyka

Rozdział 13. Rozwój ryzyka na osi czasu – przychody realizowane w walucie obcej

Rozdział 14. Cel zarządzania ryzykiem kursu walutowego – podejście memoriałowo-księgowe oraz podejście kasowe

Rozdział 15. Ekspozycja walutowa brutto i netto – zasady obliczania, interpretacji

Rozdział 16. Modele zabezpieczania ryzyka kursowego ze względu na rodzaj ekspozycji walutowej

Rozdział 17. Opcja walutowa jako narzędzie służące do zabezpieczania ekspozycji walutowej

Rozdział 18. Zasada działania opcji PUT przy zarzadzaniu ryzykiem eksportera

Rozdział 19. Jakie czynniki wpływają na wysokość ceny opcji PUT i CALL?

Rozdział 20. Jak wyznaczyć efektywny kurs zabezpieczenia przy użyciu opcji walutowej?

Rozdział 21. Opcje głęboko w pieniądzu (DITM) – jako alternatywa wobec forwardu

Rozdział 22. Zasady składania zleceń kupna i sprzedaży opcji walutowych

Rozdział 23. Nabywca i wystawca opcji – prawa i obowiązki spoczywające na stronach transakcji

Rozdział 24. Generalne zasady przy kupowaniu, sprzedawaniu oraz wystawianiu opcji

Rozdział 25. Złożone strategie opcyjne – strategie zero-kosztowe lub bliskie zero-kosztowych

Rozdział 26. Korytarz eksportera

Rok wydania: 2012 ISBN: Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Internacjonalizacja
Data publikacji: 09.07.2012 14:09 Data wytworzenia: 09.07.2012 14:09 Data modyfikacji: 09.01.2017 11:23
Modyfikujący: Karolina Starzyk Udostępniający: Karolina Starzyk Autor dokumentu: Karolina Starzyk