Rozwój miast w Polsce Wschodniej
Autor: Monika Kaczorowska, Krzysztof Orłowski, Waldemar Wierżyński, Adam Mielczarek

O atrakcyjności miast w dużej mierze decyduje to, jak sprawny posiadają one system komunikacyjny. Kolejną kwestią wpływającą na ich konkurencyjność jest potencjał w dziedzinie powierzchni kongresowych i wystawienniczych. To jedna z rzeczy, bez których trudno sobie wyobrazić prowadzenie na dużą skalę działalności gospodarczej. Działania realizowane w ramach priorytetu III PO RPW dają miastom Polski Wschodniej szansę na poprawę sytuacji w obu tych dziedzinach i odrobienie dystansu do najbardziej rozwiniętych polskich ośrodków. W ramach tego priorytetu realizowane są dwa działania. Pierwsze z nich to działanie III.1 „Systemy miejskiego transportu zbiorowego”. Głównym celem działania jest zwiększanie mobilności mieszkańców oraz funkcjonalności i efektywności ekonomicznej funkcjonowania transportu miejskiego. Drugim natomiast działanie III.2 „Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej” Jego celem jest wsparcie rozwoju centrów targowych, wystawienniczych, kongresowych i konferencyjnych. Tego typu obiekty to nie tylko wizytówka miast, ale również istotny czynnik przyspieszający rozwój – przyciągają zainteresowanie przedsiębiorstw, stymulują rozwój hoteli, restauracji, instytucji kulturalnych.


Spis treści

Priorytet III: Rozwój miast
Zbiorowe korzyści dla wszystkich
Tani i efektywny transport publiczny w Białymstoku
Sprawny transport w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym
Zintegrowany transport w Lublinie
Nowe hale Targów Kielce
Ostróda nowoczesnym miastem targowym

Rok wydania: 2012 ISBN: 978-83-7633-163-8 Rodzaj: Dobre praktyki
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Infrastruktura
Data publikacji: 09.11.2012 11:20 Data wytworzenia: 09.11.2012 11:20 Data modyfikacji: 09.01.2017 11:22
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera